Väitöstutkimus 1100-luvun käsikirjoitusaarteesta

Datum publicerat

Constantinus Africanuksen laatima Pantegni on yksi vanhimmista Kansalliskirjaston kokoelmiin kuuluvista teoksista. Käsikirjoitus on tullut Suomeen Venäjältä vuonna 1832 keisarillisena lahjoituksena. Filosofian maisteri, latinan yliopisto-opettaja Outi Kaltio väittelee teoksesta Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 29.4.2023. 

Keskiaikainen lääketieteen oppikirja

Ote Kansalliskirjaston Codex E.ö.II.14:stä. (Kuva: Kansalliskirjasto/Kari Timonen)

Pantegni on ensimmäinen latinan kielellä kirjoitettu lääketieteellisen tiedon laaja yleisesitys, jonka Constantinus käänsi ja muokkasi arabiankielisten alkutekstien pohjalta. Pantegni oli laajassa käytössä oppi- ja käsikirjana Euroopan ensimmäisissä yliopistoissa ja lääketieteellisissä kouluissa 1100-luvulta lähtien ja se mullisti länsimaisen lääketieteen ja nosti sen uudelle tasolle. Teoksen teoreettinen perusta on niin sanotussa humoraaliopissa, jonka mukaan terveyden ja sairauden katsottiin johtuvan neljän ruumiinnesteen (veri, lima, sappi ja musta sappi) ja peruslaatujen (kuuma, kylmä, kuiva, kostea) tasapainosta tai epätasapainosta.  

Kansalliskirjaston kokoelmiin kuuluva teos sisältää kaikkein varhaisimman tunnetun tekstiversion 

Pantegnissa on kaksi itsenäistä osaa, Theorica ja Practica, joissa kummassakin on kymmenen kirjaa. Teoksesta on säilynyt kymmeniä keskiaikaisia käsikirjoituksia, joista yksi vanhimmista, 1100-luvulta peräisin oleva Codex Eö.II.14, kuuluu Kansalliskirjaston kokoelmiin. Kansalliskirjaston Codex Eö.II.14 osoittautui aivan keskeiseksi Theorican tekstihistorian tutkimisen kannalta. Käsikirjoituksen marginaaleihin tehdyt täydennykset tarjosivat ainutlaatuisen joukon tekstikatkelmia hyödynnettäväksi tutkimuksessa. Outi Kaltion väitöstutkimus osoittaa, että Codex Eö.II.14 sisältää Theorican kaikkein varhaisimman tunnetun tekstiversion, teoksen viidennessä kirjassa. Lisäksi Kansalliskirjaston käsikirjoituksessa yhdistyy kaksi muuta varhaista Theorican tekstiversiota.      

Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahasto tuki kulttuuriaarteen tutkimusta  

Kansalliskirjasto on digitoinut teoksen ja se on nähtävissä Kansalliskirjaston julkaisuarkistossa Doriassa.  

Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahasto tuki tutkimustyötä.  

Outi Kaltio väittelee Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 29.4.2023 aiheesta The 'Pantegni, Theorica' of Constantine the African: A Text-Historical Study of the First Medical Compendium in the Latin West . Lue lisää Kaltion tutkimuksesta Helsingin yliopiston verkkosivuilta