Hoppa till huvudinnehåll

Kansalliskirjaston kuvailupolitiikka

Kansalliskirjaston kuvailupolitiikka 2021-2030 keskittyy yhteentoimivuuden tukemiseen kansainvälisessä kuvailun rakennemuutoksessa. Kuvailupolitiikka konkretisoi Kansalliskirjaston strategian tavoitteita ja metatietovision linjauksia. Kuvailupolitiikka ohjaa kuvailun kehittämistä verkostomaisessa yhteistyössä kirjastojen ja laajemmin koko kulttuuriperintösektorin kanssa.

Kuvailupoliitiikan visio:

  • Kansalliskirjasto kehittää metatietoa kansainvälisen yhteentoimivuuden mukaisesti.
  • Syvenevä metatietoyhteistyö ja älykkäät välineet tehostavat tiedon hyödyntämistä.

Kuvailupoliittiset tavoitteet on jaettu neljään teemaan.

  • Teema 1: Metatiedon kehittämistavoitteet
  • Teema 2: Metatietoyhteistyön kehittämistavoitteet
  • Teema 3: Metatietotuotannon kehittämistavoitteet
  • Teema 4: Metatietoon liittyvien toimintatapojen ja viestinnän kehittämistavoitteet

Kansalliskirjaston kuvailupolitiikka 2021-2030 (doria.fi)