Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus Digitalia

Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskus tuottaa hankkeessa tutkimustietoa ja sovelluksia suurten tietomäärien käsittelyyn. Tutkimusta johtaa Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori.

Hankkeessa käytetään tilastotieteellistä koneoppimista laajojen aineistojen käsittelyyn ja jalostamiseen sekä kehitetään digitoidun, miljoonien sivujen lehtiaineiston käytettävyyttä. Tuloksina syntyy myös käännösteknologian pilotteja, tekstinlouhinnan tutkimusta sekä opetussisältöjä jaopinnäytetöitä Mamkille.

Lisäksi tutkimustyö helpottaa kansalaisten ja tutkijoiden pääsyä digitoituihin aineistoihin ja lisää hakumahdollisuuksia niiden käytössä. Tietomäärät, jotka ovat mahdottomia käsitellä ihmisvoimin, pystytään hallitsemaan ja saattamaan hyödynnettävään muotoon hankkeessa kehitettävillä älykkäillä ja oppivilla digitaalisilla ratkaisuilla.

Mål och uppgifter

Hankkeen tavoitteena on perustaa Mikkeliin Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Hanke on keskuksen ensimmäinen vaihe ja pohjautuu Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) ja Helsingin yliopiston Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskuksen tutkimus- ja kehitystyöhön. Tutkimus- ja kehittämiskeskus tukee sekä toimijoiden tavoitteita että Etelä-Savon maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen strategiaa. Perustettava keskus on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä edustaen digitaalista kärkiosaamista.

Tutkimus- ja kehittämiskeskus syventää osaamista digitaalisessa tiedon hallinnassa ja säilyttämisessä. Hankkeessa on kaksi tutkimusaluetta: 1) datasta tiedoksi ja tieto käyttöön sekä 2) digitaalisen säilyttämisen menetelmät ja välineet. Lisäksi hankkeeseen kuuluu olennaisesti 3) verkosto- ja kumppaniyhteistyö. Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskus osallistuu ensimmäiseen tutkimusalueeseen ja verkostoyhteistyöhön.

Effekter

Hankkeen jälkeen keskuksen tavoitteena on luoda uutta ja yhteistä hanke- ja innovaatiotoimintaa. Hankkeessa tuotettava tieto hyödyttää alueen osaavia ja erikoistuneita pienyrityksiä sekä muistiorganisaatioita, joita ovat esimerkiksi arkistot, kirjastot ja museot. Lisäksi tuotettu tieto hyödyttää julkista sektoria ja järjestö- ja yhdistystoimintaa.

Hanke tuottaa näille tahoille soveltuvia keinoja sähköiseen tiedonhallintaan ja luotettavaan säilyttämiseen. Lisäksi hanke edistää digitaalisen tiedon avaamista, louhimista, saatavuutta ja hyödyntämismahdollisuuksia.

Inrättat av

Kansalliskirjasto

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Färdiga

Finansiär/-er

Euroopan aluekehitysrahasto, Helsingin yliopisto, Mikkelin yliopistokeskus, Mikkelin kaupunki

Tutkimus- ja kehitystyötä on rahoitettu Euroopan Unionin aluekehitysrahaston Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 –ohjelmasta.

Samarbetspartner

Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, FIN-CLARIN-konsortio, Mikkelin yliopistokeskus, ammattikorkeakoulut, yritykset