ISIL-tunnus

ISIL-tunnus on kirjastojen ja vastaavien organisaatioiden kansainvälinen standarditunnus.

Service beskrivning

ISIL-tunnus on kirjastojen ja vastaavien organisaatioiden kansainvälinen standarditunnus.

ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) -järjestelmän tarkoituksena on määritellä ja edistää standarditunnusten käyttöä kirjastojen ja vastaavien organisaatioiden tunnistamiseen yksiselitteisesti ja konekielisesti. Tavoitteena on myös sen mahdollisimman hyvä yhteensopivuus jo olemassa olevien muiden järjestelmien kanssa. ISIL-muotoinen standarditunnus sisältyy esimerkiksi kokoelmia kuvailevaan ISCI-tunnukseen ja kirjastoissa käytettävään RFID-tunnisteeseen. ISIL-tunnuksien jakelusta vastaavat hajautetusti kansalliset keskukset. Suomessa ISIL-tunnuksia jakaa Kansalliskirjasto.

Gå med i tjänsten

Gratis

Del av ett servicepaket