Hoppa till huvudinnehåll

Missä mennään -katsaus 3/2020

Innehållsförteckning

12.6.2020

Tästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat ajankohtaista tietoa Finnan, Finton, Kohan, Melindan ja Yhteentoimivuuden palveluiden kuulumisista.

Finna

Finna on monipuolinen palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kulttuuri- ja tiedeaineistoja laajasti kaikille.

Ajankohtaista

 • Finna.fi:n käyttö on kasvanut selvästi huhti- ja toukokuun aikana. Huhtikuussa vierailuja tehtiin reilut 250 000 ja toukokuussa 240 000.
 • Uusin mediatiedote: Kulttuurinjanoa sammutetaan korona-aikaan verkossa (22.5.2020)
 • Finna kerää asiakasorganisaatioiden ja sidosryhmien ajatuksia kyselyllä Finna.fi:n tulevaisuuden kehittämisestä kesäkuussa 8.-15.6.
  • Tämän lisäksi kesäkuussa Finnassa teetetään käytettävyystesti näyttö- ja käyttörajoitteisen aineiston UI-ratkaisuihin liittyen sekä tehdään haastattelututkimusta hallintaliittymän käytöstä. 
 • Aiemmin keväällä teetettyjen käytettävyytestien raportteihin (pdf) voi nyt tutustua:
 • Seuraa Finna-palveluiden päivittyvää toimintaohjetta koronatilanteessa.

Uudet näkymät ja aineistot

Kehitystyön kuulumisia

 • Viimeinen kesälomia edeltävä kehitystyö on testissä, ja se julkaistaan 16.6. Seuraava Finnan julkaisu on 25.8.
 • Kesäkuun julkaisussa on tulossa uusia, toimijoihin liittyviä hakutoimintoja (mm. tekijät). Tämä koskee Melindan asteri-tunnuksia sisältäviä kirjastoaineistoja. Toiminnallisuutta testataan kesällä kansalliskirjasto.finna.fi-käyttöliittymässä. Tarkemmat ohjeet käyttöönotosta ovat tulossa Finnan foorumille elokuussa.

Viimeisimmät ohjeet

Ryhmien kokoukset

 • Finnan konsortioryhmä piti etäkokouksen 14.5. Ryhmä käsitteli mm.:
  • Finnan kehityslinjauksia 2021 - 2024
  • koronatilanteen vaikutusta arkistoissa, kirjastoissa, museoissa ja sidosryhmissä
  • korkeakoulukirjastojen sähköisiin aineistoihin liittyvää työtä Finnassa
  • tutustu ryhmän kokousmateriaaleihin ja vuosikelloon.

Henkilöstöuutisia

 • Hanna-Leena Saarenmaa on aloittanut markkinoinnin asiantuntijana. Hanna-Leenan erityisenä vastuualueena on Finna Luokkahuoneen ja avoimien oppimateriaalien markkinointi.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Webinaari Finnan artikkelihaun käytettävyystestauksen tuloksista 17.6.2020. Ilmoittautuminen ma 15.6. mennessä.
 • Koulutus keskitetyn indeksin vaihtumisesta PCI:stä CDI:hin on siirtynyt kesäkuulta elokuuhun (25.8.). Siirtyminen johtuu keskitetyn indeksin tarjoajan ilmoittamasta uudesta aikataulusta.
 • Koonnin tapahtumista sekä linkit materiaaleihin ja tallenteisiin löydät Finnan asiakaswikistä.

Lisätietoja

Finto

Finto on suomalainen palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten.

Ajankohtaista

 • Finton maksullisen palvelun mallin jalkautus etenee. Mukaan on alustavasti lupautunut riittävä määrä niistä Fintossa julkaistun sanaston vastuutahoista joita maksullisuus koskee (OKM:n hallinnon alan ulkopuoliset), jotta malli voidaan toteuttaa suunnitellussa muodossa. Korona on hiukan viivästyttänyt asioiden käsittelyä niin Finton kuin asiakasorganisaatioiden päässä, ja tämän vuoksi jalkautus etenee hiukan jäljessä alkuperäisestä aikataulusta.
 • Finto työstää parhaillaan palvelusopimusta lopulliseen muotoonsa kommenttien perusteella. Kommenttien pohjalta muokattu versio lähetetään mukaan lupautuneille organisaatioille hyväksyttäväksi kesäkuun loppuun mennessä ja allekirjoitusprosessi pyritään saamaan valmiiksi syyskuun aikana.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Finto.fi:n taustaohjelmisto Skosmoksen uusi versio 2.6 julkaistiin toukokuussa. Uusi versio tuo mukanaan erityisesti REST-rajapintaan (api.finto.fi) liittyviä uusia toiminnallisuuksia, laatuparannuksia, sekä korjauksia. Tarkemmat tiedot asiakaswikin uutisesta
 • Annif-pohjainen automaattisen kuvailun palvelu Finto AI julkaistiin 1.6.2020.
  • Finto AI:tä voidaan käyttää asiasanoittamaan tekstiä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Se antaa syötetylle tekstille aihe-ehdotuksia, jotka perustuvat Yleisen suomalaisen ontologian YSO:n käsitteisiin.
  • Annifin tavoin Finto AI:ta voi käyttää joko sen verkkosivuilta löytyvän lomakkeen tai rajapinnan kautta.
  • Lue lisää uutisesta Kansalliskirjaston verkkosivuilla ja Finton asiakaswikistä.
  • Kansalliskirjaston YouTube-kanavalla on myös julkaistu Finto AI:n esittelyvideo.
 • Annifin uusin versio 0.47 on julkaistu. Annifin antamien tulosten laatua voi tämän päivityksen jälkeen tarkastella myös asiasanakohtaisesti, ts. tutkia kuinka monta kertaa tiettyä asiasanaa ehdotettiin oikein. Päivityksen myötä luokituksiin liittyvät notaatiokoodit näkyvät myös Annifin web-käyttöliittymässä (annif.org) lomaketta käytettäessä. Lisätietoa Finton asiakaswikissä.
 • Annifin omien verkkosivujen (annif.org) visuaalinen ilme uudistuu kesällä 2020.

Sanastotyön kuulumiset

 • YSO-paikat-ontologian linjauksiin on tehty lisäyksiä liittyen ilmansuuntien mukaan nimettyihin maan osiin, sulkutarkenteisiin sekä ulkomaalaisten paikkojen hierarkisointiin.
 • KOKO-ontologia on päivitetty. Uuteen KOKOon on otettu mukaan käsitteiden luonti- ja muokkauspäivämäärät, sikäli kun tieto on saatavilla KOKOon kuuluvista erikoisontologioista. Viimeksi luodut käsitteet näkyvät Finto.fi:n KOKO-sivulle lisätyllä Uudet-välilehdellä.

Ryhmien kokoukset

 • YSO-kokous järjestettiin 13.5.2020. YSOon sanastoon otettiin uusina käsitteinä mm. elektroninen nenä, siirtoavaruudet ja jäännösjännitykset. Lisäksi mm. naissankarit muuttui muotoon naistenmiehet. Asialista löytyy Githubista.
 • Torstaina 11.6. järjestetyssä kokouksessa käsiteltiin poikkeuksellisen hankalia käsitteitä. Asialista GitHubissa.
 • Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmä kokoustaa seuraavan kerran 8.10.2020 aiheenaan YSOn paikkahierarkia, osa-kokoaisuus-suhteet ja maksullisen palvelun mallin vaikutus ontologiatyöhön.

Tapahtumat ja koulutukset

 • YSO-pohjaisten ontologioiden ylläpitoon liittyvään muutoksenhallintaan kehitetyn MUTU-työkalun perehdytys järjestetään yhdessä Sanastokeskus TSK:n kanssa 29.9.2020.
 • Osma Suominen ja Ylen Pia Virtanen kertoivat Annifin testauksesta Ylen artikkeleiden sisällönkuvailussa Euroopan yleisradiounionin EBU:n metadataseminaarissa 10.6.2020. Ylen tekemissä Annif-testeissä on saatu erittäin lupaavia tuloksia.
 • Annif on mukana DCMI Virtual -tapahtumassa syyskuun lopussa webinaariesityksen ja verkkokoulutuksen muodossa.
  • Suunnitteilla on myös mahdollinen suomenkielinen verkkokoulutus, joka todennäköisesti ajoittuisi lokakuulle.

Lisätietoja

Koha

Koha on avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä, joka on käytössä mm. Kansalliskirjastossa ja 15 muussa korkeakoulu- ja erikoiskirjastossa.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Kuten aiemmin on kerrottu, tieteelliset Koha-kirjastot siirtyvät Kohan Community Versionin käyttöön syksyn aikana eli luopuvat nk. kansallisesta haarasta. Testaukset sujuvat hyvin. Muilta osin kehitystyötä on lykätty mahdollisuuksien mukaan versionvaihdon jälkeiseen aikaan.
 • Jotkin toiminnallisuudet ovat Kohan pääversiossa muuttuneet sitten kansallisen haaran muodostamisen. Muutamissa asioissa joudutaan pohtimaan, tarvitaanko kehitystä vai soveltuvatko uudet toiminnallisuudet käyttöön.
 • Kansalliskirjaston toiminnassa on muutamia erityispiirteitä, joiden suhteen Kohaa hiotaan omassa Fikka2020-projektissa. Näitä ovat mm. lukusalilainojen hallinta, varastonoutojen työnkulut, yhteensidottujen teosten esittäminen sekä hankintaan liittyviä asioita.

Ryhmien kokoukset

 • Tieteellisillä Koha-kirjastoilla on yhteenliittymä, jolla on yleiskokous, ohjausryhmä, asiantuntijaryhmä ja pääkäyttäjäryhmä. 
  • Kansalliskirjasto ei ole yhteenliittymän jäsen, mutta osallistuu ryhmien toimintaan palveluntarjoajana ja tietenkin myös Kohan käyttäjänä. 
  • Ryhmien kokousmuistiot Kohan Kiwi-sivuilla.
 • Syksyn KohaCon-konferenssiin on hyväksytty kaksi esitystä Suomesta. Päinvastoin kuin monet muut vastaavat tapahtumat, tämä todellakin järjestetään, koska se on Uudessa-Seelannissa — ulkomaalaiset toki todennäköisesti osallistuvat etänä. 

Lisätietoja

 • Palveluposti: koha-posti ( at ) helsinki.fi
 • Kohan Kiwi-sivut
 • Kohan keskustelufoorumi
 • Koha-asioissa Kansalliskirjastossa työskentelevät:
  • Kirjastojen Koha-palveluiden vetäjä: tietojärjestelmäpäällikkö Esa-Pekka Keskitalo, esa-pekka.keskitalo (at) helsinki.fi, puh. 02941 44487
  • Kansalliskirjaston Koha-käyttöönoton projektipäällikkö: tietojärjestelmäasiantuntija Ari Ahlqvist, ari.ahlqvist (at) helsinki.fi, puh. 02941 44620
  • Kohan käyttöönottojen tuki ja kehittäminen sekä systeeminhoitopalvelut: tietojärjestelmäasiantuntijat Jussi Brunberg, Joonas Kylmälä, Toni Sundahl ja Andrii Vaschuk
  • Kansalliskirjaston Kohan pääkäyttäjä: tietoasiantuntija Inkeri Hakulinen

Melinda

Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

Ajankohtaista

 • Kesälomakauden aikana Melindan väen tavoittaa parhaiten sähköpostilla melinda-posti (at) helsinki.fi
 • Melindan ja Suomen Alma-kirjastojen välinen yhteistyö jatkuu seuraavaksi 2. aallon merkeissä. 2. aallon kirjastojen odotetaan olevan tuotannossa heinäkuun loppupuolella ja Melinda-integraatio kirjastojen järjestelmiin pyritään saamaan ennen tätä.
 • Aalto-yliopiston Melinda-Alma-integraatio toteutetaan erillisellä aikataululla syksyllä.
 • Melinda-Alma-integraation toteutuksesta pyydettiin palautetta lyhyellä kyselyllä 1. aallon Alma-kirjastoilta toukokuussa. Vastauksia saatiin kaikista 1. aallon Alma-kirjastoista. Kiitokset kaikille vastanneille!
 • Melinda-Alma-toimintamallityöryhmä käsittelee vastauksia seuraavissa kokouksissaan ja tuloksia käytetään Melindan ja Alma-kirjastojen välisen yhteistyön parantamiseen entisestään. Tiedotamme lisää sitä mukaa kun asiat etenevät. Melinda-wikistä löytyvät toimintamallityöryhmän kokousmuistiot sekä tilannetietoa Melinda-Alma yhteistyöstä.

Yleiset kirjastot

 • Koronatilanne on jonkin verran hidastanut yleisten kirjastojen käyttöönottoja (Satakirjastot, Koha-Suomen kirjastot). Valmistelut kuitenkin etenevät ja Satakirjastojen aineistosiirto Melindan tuotantokantaan on käynnissä. Kirjastot aloittavat kuvailun Melindassa alkusyksystä.
 • Lappeenrannan kaupunginkirjaston - Heili-kirjastojen käyttöönoton valmistelut alkavat. Mukaantulo tapahtuu perinteisellä Iso räätäli -mallilla, jossa paikalliskannan aineisto siirretään Melindaan syksyn aikana.
 • Liittyvät kirjastot voivat valita erilaisista mukaantulon malleista itselleen sopivan. Perinteisen aineistosiirrot sisältävän liittymistavan lisäksi on tarjolla myös kevyempiä mahdollisuuksia. Lisätietoa Melinda-wikissä.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Melinda-palvelu pyrkii toimimaan mahdollisimman normaalisti poikkeustilanteesta huolimatta. Tuotannon turvaamisen ohella myös teknisiä kehitystöitä viedään eteenpäin suunnitelmien mukaan. Priorisoituja tehtäviä ovat Melinda-Alma-integraation täydentävät toiminnot, Melindan erätuontijärjestelmän jatkokehitys ja käyttöönottoja tukevat tekniset toiminnot.
 • Julkaisuarkistojen metatietojen tuonti liitettiin mukaan erätuontijärjestelmään. Tässä vaiheessa mukaan otetaan aineistoja, joissa on ISBN-tunnus.

Viimeisimmät ohjeet

Ryhmien kokoukset

Tapahtumat ja koulutukset

 • Melinda-Aleph-peruskoulutus uusille Aleph-kuvailijoille tai kertausta tarvitseville järjestetään seuraavan kerran syksyllä (alustava tieto). Itseopiskeluun tarkoitettu verkkomateriaali (Melinda tutuksi -MOOC) on kaikille avoin, ja sen voi käydä läpi milloin vain. Materiaalia on päivitetty äskettäin.
 • Melindan puitteissa on pidetty kevään aikana useita talonmiehen tuokioita sekä muita etäkoulutuksia ja webinaareja. Seuraavat koulutukset ja tapahtumat ovat syksyllä.
 • Lisätietoa koulutuksista sekä tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit löydät Melinda-wikistä.

Lisätietoja

 • Melindaa koskevat kysymykset, kommentit ja palaute sähköpostilla: melinda-posti (at) helsinki.fi
 • Melinda-wiki sisältää nyt uuden osion Melindan tekijät, jossa yhteistyökumppanimme esittäytyvät tulevina kuukausina.
 • Melinda on liittynyt Twitteriin 

Yhteentoimivuuden palvelut

Kansalliskirjasto paketoi metatietoon liittyviä palveluitaan asiakaslähtöisemmin uuden Metatietopalvelukokonaisuuden alle. Kokonaisuudessa on viisi palvelua: Kuvailusääntöpalvelu, Toimijakuvailupalvelu, Kuvailusanasto- ja ontologiapalvelu, Tunnistepalvelu ja Formaattipalvelu. Järjestelyn tavoitteena on selkeyttää palvelutarjontaa sekä avata sitä myös kirjastosektorin ulkopuolelle.

Formaattipalvelu

 • ONIX-formaattiin liittyvästä kirja-alan Thema-luokitusjärjestelmästä on julkaisu uusi versio 1.4. Uuden version suomenkielinen sovellus on päivitetty EDItEURin sivuille ja Thema-selaimeen. Uusi versio sisältää 143 uutta aihekategoriaa ja 549 tarkennetta sekä useita parannuksia aiheluokkien tekstisisältöihin.

Toimijakuvailupalvelu

 • Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämien ulkomaalaisten tekijöiden kuvailu jatkuu Kansalliskirjastossa. Kirjaimilla A-P alkavat ulkomaalaiset on kuvailtu Asteriin.
 • Toimijakuvailuasiantuntijaverkosto on käynyt ahkerasti läpi uudistetun RDA-säännöstön linjauksia, työ on melkein valmis.
 • ISNI-projektin kuulumisia:
  • Henkilötietueiden ajo Asterista kansainväliseen ISNI-tietokantaan toteutettiin toukokuun lopulla. ISNI-tietokantaan vietiin 137 575 henkilötietuetta Asterista ja tietueajon seurauksena voi 124 258 henkilötietueeseen nyt liittää ISNI-tunnuksen. ISNI-tunnukset näkyvät Asteri-tietueissa lähiaikoina. Lukua voi pitää kaiken kaikkiaan hyvänä ja ISNI-tunnusten määrä tulee vielä hieman nousemaan erilaisten jälkikorjausten ansiota.
  • Pohjoismainen ISNI-tapaaminen järjestetään etäkonferenssina ke 10.6. Kansalliskirjasto esittelee tilaisuudessa oman ISNI-projektinsa etenemistä ja Ruotsin Kungliga biblioteket ja Norjan kansalliskirjasto, kertovat omat kuulumiset. Kokoukseen osallistuu myös ISNI International Agencyn ja British Libraryn edustajat, jotka kertovat ISNI-toiminnan kehittämisestä laajemmin.

Nimitietopalvelu

 • Nimitietopalvelun tämän vuoden suunnitelmaa on tarkennettu ja se löytyy projektin wikistä.
 • Nimitietopalvelun tietomallia on kehitetty tiiviisti kevään aikana ja malli alkaa olemaan valmis
  • Nyt eristetään keskeisimmät ominaisuudet, jotka muodostavat mallin ytimen omaksi kokonaisuudekseen
 • Wikibase-alustaa halutaan kokeilla yhtenä Nimitietopalvelun toteutusmahdollisuutena ja sen pystytys Kansalliskirjaston konttiympäristöön etenee. Kesän aikana tietomallin ydin toteutetaan Wikibase-testialustaamme, minkä jälkeen alustaa voidaan testata toimijatiedoilla.
 • Eri sektorien toimijatietojen yhdistelyn testaamista varten Kansalliskirjastoon toimitetaan otokset eri sektorien toimijatietojärjestelmistä. Yhdistelyn tuloksista saadaan tietoja syksyllä.

Lisätietoja

 • Tietojärjestelmäpäällikkö Matias Frosterus, matias.frosterus (at) helsinki.fi
 • Kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä, marja-liisa.seppala (at) helsinki.fi