Hoppa till huvudinnehåll

Missä mennään -katsaus 2/2020

Missä mennään Finnan, Finton, Kohan, Melindan ja Yhteentoimivuuden palveluissa
Innehållsförteckning

29.4.2020

Tästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat ajankohtaista tietoa Finnan, Finton, Kohan, Melindan ja Yhteentoimivuuden palveluiden kuulumisista nyt koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana. Pääosin palvelut toimivat normaalisti tai lähes normaalisti.

Koko Kansalliskirjaston osalta tietoa poikkeustilanteesta päivitetään verkkosivuille.

Ajankohtaista

 • Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden vuosiraportti 2019 julkaistiin maaliskuun lopussa. Raportti on luettavissa julkaisuarkisto Doriassa.
 • Kansalliskirjaston vuosikertomus julkaistiin huhtikuun lopussa. Tutustu vuosikertomukseen verkkosivuillamme.

Finna

Finna on monipuolinen palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kulttuuri- ja tiedeaineistoja laajasti kaikille.

Ajankohtaista

Uudet näkymät ja aineistot

Kehitystyön kuulumisia

 • Finna voi antaa käyttäjälle herätteitä, joita integroidut järjestelmät voivat välittää. Ensimmäisessä vaiheessa herätteitä näytetään varauksista, myöhässä olevista lainoista, maksuista ja noutamattomista varauksista. Herätteet näkyvät Finnan Oma tili -valikossa.
 • Kuvien lataustoimintoa on parannettu ja käyttäjä voi nyt valita mm. ladattavan kuvan resoluution, jos eri resoluutioita on saatavilla. Kuvan lataukseen tehtävät parannukset toimivat ensimmäisessä vaiheessa vain aineistoissa, joiden kuvailutieto on Lido-muotoista. Lataustoimintoon liittyvistä edellytyksistä kuvailun osalta lisää asiakaswikissä.

Viimeisimmät ohjeet

Ryhmien kokoukset

 • Finnan kauden 2020-2021 konsortioryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa 10.3. Ryhmä keskusteli mm. Finnan visiosta ja hyväksyi vuosiraportin ja toimintasuunnitelman. Konsortioryhmälle esiteltiin avointen oppimateriaalien kirjastoa ja selvityshanketta yhteisestä suomalaisesta e-kirjastosta.

Henkilöstöuutisia

 • Laura Helle on aloittanut viestinnän asiantuntijana. Laura tulee kehittämään Finnan asiakaswikiä ja muuta viestintää Finnaan osallistuville organisaatioille.
 • Julia Isotalo aloittaa toukokuussa käytettävyyssuunnittelijana. Julia tulee mm. keskittymään laadullisen datan analysointiin ja asiakkaiden osallistamiseen Finnan kehittämiseen.

Tapahtumat ja koulutukset

Lisätietoja

 

Finto

Finto on suomalainen palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten.

Ajankohtaista

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Finto.fi:n taustaohjelmisto Skosmoksesta on julkaistu versiot 2.4 ja 2.5. Käyttäjille näkyvimpiä parannuksia ovat mm.
  • parannettu tuki luokitusten numeropohjaisille hauille
  • kymmenluokitusten aakkosellisen hakemiston luokkatarkenteet
  • mahdollisuus korvata ilmaisu "käytettävä termi" käsitenäkymässä sanastokohtaisesti määriteltävällä tarkemmalla ilmaisulla (sanaston tietomallista riippuen)
  • pitkien listojen automaattinen lyhennys käsitesivulla, esim. useiden alakäsitteiden tapauksissa
 • Ranskalainen École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) on ottanut käyttöön Skosmos-asennuksen nimeltä Datu sanastojen julkaisemista varten. Datu on visuaalisesti varsin näyttävä. Siihen voi tutustua täällä: https://datu.ehess.fr/fr/
 • Annifin uusin versio 0.47 julkaistaan piakkoin. Mukana uudessa versiossa tulee olemaan mm. Hollannin kansalliskirjaston (KB.nl) kehittämä mahdollisuus tarkastella Annifin antamien ehdotusten laatua asiasanakohtaisesti.
 • Annif-pohjaiseen automaattisen kuvailun palveluun Finto AI:hin tehdään viimesiä silauksia ennen julkaisua. Finto AI on paraikaa testikäytössä ja tuotantoversio julkaistaan kevään aikana.
  • Julkaisuun valmistautuessa Annifin demorajapinnassa on mm. jo siirrytty käyttämään YSO:n uusinta jäädytettyä versiota Diotimaa ja neuroverkkoihin pohjautuvia ensemble-malleja.
  • Finto AI:lle ja Annifille ollaan suunnittelemassa myös logot ja graafiset ilmeet.
 • Annifin integraatio julkaisuarkistoihin etenee, parhaillaan on menossa pilotti Vaasan yliopistossa (Osuva-julkaisuarkisto, opinnäytteet). Myös Annif-integraation suunnittelu e-vapaakappaleiden luovutuslomakkeen yhteyteen etenee ja toteutukseen on tarkoitus edetä syksyllä 2021.
 • Uusi selainpohjainen sanastoeditori VocBench 3 on otettu käyttöön vanhan TBC-editorin korvaajana. VocBench mahdollistaa usemman samanaikaisen käyttäjän ylläpitotyön ilman tarvetta asentaa erillistä editoria jokaiselle ylläpitäjälle. Ensimmäisessä vaiheessa YSO-paikat on siirretty ylläpidettäväksi uuteen ympäristöön. Samalla kartoitamme YSOn ja YSO-pohjaisten sanastojen päivitystä VocBenchin avulla.

Sanastotyön kuulumiset

 • Ensimmäinen osuus YSOn linkityksestä Wikidataan on läpikäyty ja syntyneet linkit julkaistu Wikidatassa. YSOn julkaisuversioon linkkitiedot lisätään myöhemmin. Linkkejä YSOn ja Wikidatan välille luotiin ensimmäisen osuuden myötä 4629 kpl. YSOn Wikidata-linkitys jatkuu edelleen. Yhteensä Wikidatassa on linkkejä YSOon ja YSO-paikkoihin jo yli 9500 kpl. Lisätietoa asiakaswikissä.
 • Kulttuurien tutkimuksen ontologia KULO poistuu käytöstä ja liitetään osaksi YSO:a. KULOn omistajataho Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on siirtynyt käyttämään kuvailussaan YSOa, jota on laajennettu KULOn käsitteistöllä. Siirtymäkauden ajan KULO on selailtavissa finto.fi:ssä, mutta sen käsitteistä on uudelleenohjaukset YSOn vastaaviin käsitteisiin. Vastaava prosessi ollaan tekemässä myös niin ikään Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran hallinnoimalle Kirjallisuudentutkimuksen ontologia KITOlle.

Ryhmien kokoukset

 • Vuoden ensimmäinen YSO-kokous pidettiin ti 9.3.2020. YSOon otettiin uusina käsitteinä mm. hupparitpunakoiso ja sormituoksukki. Kokouksessa käsitellyt aiheet löytyvät tästä Github-linkistä. Lisäksi poikkeuksellisesti kokouskäsittelyn ulkopuolella YSOon päätettiin ottaa myös käsite COVID-19, koska tarve käsitteelle on ilmeinen.
 • Seuraava YSO-kokous on suunnitteilla toukokuulle, mutta COVID-19-tilanteen vuoksi ajankohta ei ole vielä varmistunut.
 • Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmä kokousti ti 17.3.2020. Kokouksessa päätettiin muutoksista YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjauksiin koskien osa-kokonaisuus-suhteita. Linjauksiin tehdyt muutokset on listattu asiakaswikissä.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Maaliskuulle suunniteltu Annif-koulutus jouduttiin perumaan koronavirustilanteen takia. Suunnittelemme nyt Annifin käyttöön liittyvää verkkokoulutusta. Tiedotamme tarkemmin, kun asia etenee.
 • Hollannin kansalliskirjasto järjesti Annif-tapaamisen etäkokouksena 2.4.2020. Tapaamisen kattavan yhteenvedon voi lukea tästä blogikirjoituksesta.

Lisätietoja

Koha

Koha on avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä, joka on käytössä mm. Kansalliskirjastossa ja 15 muussa korkeakoulu- ja erikoiskirjastossa.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Koronavirustilanteesta johtuva etätyöskentely ei ole merkittävästi vaikuttanut Kohan kehitystyöhön
 • Tieteelliset Koha-kirjastot valmistautuvat siirtymään Kohan Community Versioniin eli yhteisöversioon, ts. kansainväliseen pääversioon. Tällä hetkellä meillä on käytössä alkujaan yleisille kirjastoille tehty kansallinen versio. Siirtyminen tapahtuu pääosin syksyllä ja tarpeen mukaan alkuvuodesta 2021. Suomen Kohaa käyttävät yleiset kirjastot päivittävät kansallisen haaran pohjana olevan Koha-version, mutta käyttävät ainakin toistaiseksi vielä omaa versiotaan.
 • Alkuvuoden aikana karsittiin minimiin lista nykyiseen versioon tehtävistä korjauksista, jotta voidaan keskittyä yhteisöversion tutkimiseen ja kehittämiseen. Mm. Finnan rajapintojen kanssa on jo edetty hyvin.
 • Voyagerin tilastoskripti muokattiin Kohan käyttöön. 

Ryhmien kokoukset

 • Tieteellisillä Koha-kirjastoilla on yhteenliittymä, jolla on ohjausryhmä, asiantuntijaryhmä ja pääkäyttäjäryhmä.
  • Kansalliskirjasto ei ole yhteenliittymän jäsen, mutta osallistuu ryhmien toimintaan palveluntarjoajana ja tietenkin myös Kohan käyttäjänä. 
  • Ryhmien kokousmuistiot Kohan wikisivuilla.

Lisätietoja

 • Palveluposti: koha-posti ( at ) helsinki.fi
 • Palvelun Kiwi-sivut
 • Kohan keskustelufoorumi
 • Koha-asioissa Kansalliskirjastossa työskentelevät:
  • Kirjastojen Koha-palveluiden vetäjä: tietojärjestelmäpäällikkö Esa-Pekka Keskitalo, esa-pekka.keskitalo ( at ) helsinki.fi, puh. 02941 44487
  • Kansalliskirjaston Koha-käyttöönoton projektipäällikkö: tietojärjestelmäasiantuntija Ari Ahlqvist, ari.ahlqvist ( at) helsinki.fi, puh. 02941 44620
  • Kohan käyttöönottojen tuki ja kehittäminen sekä systeeminhoitopalvelut: tietojärjestelmäasiantuntijat Jussi Brunberg, Joonas Kylmälä, Toni Sundahl ja Andrii Vaschuk
  • Kansalliskirjaston Kohan pääkäyttäjä: tietoasiantuntija Inkeri Hakulinen

Melinda

Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

 • Artikkelitietokanta Arton viitetiedot ovat Melindassa. Artikkelien kuvailutyökalu (Arton syöttölomake) on istutettu Voyager-järjestelmän poistuttua Alephin päälle, ja se on avattu tuotantokäyttöön. Tarkempaa tilannetietoa ja käyttöohjeet löytyvät Melindan asiakaswikin ohjeet-osiosta.
 • Arto-webinaari eli webinaari artikkelien kuvailutyökalulla tallentamisesta järjestettiin 29.4.2020 klo 10-12.
 • Artikkelien kuvailutyökalua käyttävien tallentajaorganisaatioiden kanssa solmitaan erillinen sopimus (palveluehdot), ellei organisaatio ole aiemmin allekirjoittanut varsinaista Melindan palvelusopimusta.
 • Melindan ja Suomen Alma-kirjastojen yhteistyö:
  • Melinda-Alma-toimintamallityöryhmä on työstänyt aktiivisesti sitä, miten Suomen Alma-kirjastoissa jatkossa kuvaillaan Melindaan. Yhteisesti sovittavat asiat ja kokousmuistiot on kerätty toimintamallityöryhmän wikisivuille.
  • Alma-kirjastojen tuottamia kuvailuohjeita on Helsingin yliopiston wikialustalla.
  • Maaliskuussa järjestettiin Melinda-Alma kuvailukäytäntöihin liittyvä Melinda-Alma-webinaari.
  • Toukokuussa 1. aallon Alma-kirjastoille lähetetään lyhyt kysely Melinda-Alma-integraatiosta.
 • Melindan poimintaluettelointiin käytettävien SRU- ja Z39.50-rajapintojen yhdistämistiedot muuttuvat. Vanhat rajapinnat poistuvat käytöstä 29.5. mennessä. Uudet tiedot löytyvät Melindan asiakaswikistä. Jokaisen poimintaluettelointia käyttävän kirjaston tulee muuttaa tiedot omissa järjestelmissään. Mahdolliset kysymykset voi lähettää Melindan palvelupostiin osoitteeseen melinda-posti ( at ) helsinki.fi

Yleiset kirjastot

 • Porin kaupunginkirjaston - Satakirjastojen Melindaan mukaantulon valmistelut etenevät. Testiaineistojen koeajot ovat käynnissä. Tuotantoonsiirto tehdään kevään aikana.
 • Koha-Suomeen kuuluvat kirjastot liittyvät Melindaan kevyellä mallilla yhdessä käyttöönotossa kevään aikana.
 • Poikkeustilanne voi aiheuttaa muutoksia kirjastojen käyttöönottojen aikatauluihin.
 • Liittyvät kirjastot voivat valita erilaisista mukaantulon malleista itselleen sopivan. Perinteisen aineistosiirrot sisältävän liittymistavan lisäksi on tarjolla myös kevyempiä mahdollisuuksia. Lisätietoa asiakaswikissä.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Melinda-palvelu pyrkii toimimaan mahdollisimman normaalisti poikkeustilanteesta huolimatta. Tuotannon turvaamisen ohella myös teknisiä kehitystöitä viedään eteenpäin suunnitelmien mukaan. Priorisoituja tehtäviä ovat Melinda-Alma-integraation täydentävät toiminnot, Melindan erätuontijärjestelmän jatkokehitys ja käyttöönottoja tukevat tekniset toiminnot.

Viimeisimmät ohjeet

 • Melindan toimintaohjeesta, joka on Melindassa työskentelyn perusohje, on julkaistu uusi versio. Ohjeen rakenne on uusittu käyttäjäystävällisemmäksi. Lisäksi sisältöjä on päivitetty. Löydät ohjeen Melindan asiakaswikistä

Ryhmien kokoukset

Tapahtumat ja koulutukset

 • Tulevat:
  • Kaksiosainen Melinda-Aleph-peruskoulutus uusille Aleph-kuvailijoille tai kertausta tarvitseville järjestetään toukokuussa:
   • Osa 1: pe 8.5.2020 klo 10-12
   • Osa 2: ke 13.5.2020 klo 10-12
   • Itseopiskeluun tarkoitettu verkkomateriaali (Melinda tutuksi -MOOC) on kaikille avoin, ja sen voi käydä läpi milloin vain. Materiaalia on päivitetty äskettäin.
  • Melinda-päivää ei pidetä 14.5.2020, vaan se siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.
  • Seuraava Talonmiehen tuokio järjestetään syksyllä, tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.
 • Menneet:
  • Talonmiehen tuokiot järjestettiin 11.2.2020 ja 21.4.2020.
  • Talonmies-extra pidettiin 12.3.2020.
   • Tuokiot ja extra-tuokio toimivat erityisesti tiettyihin aihepiireihin keskittyvinä täydennyskoulutuksina.
  • Merge-työkalusta järjestettiin erillinen etäkoulutus 27.4.2020.
  • Arto-webinaari 29.4.2020 klo 10-12
 • Lisätietoa koulutuksista sekä kaikkien tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit löydät asiakaswikistä.

Lisätietoja

 • Melindaa koskevat kysymykset, kommentit ja palaute sähköpostilla: melinda-posti ( at ) helsinki.fi
 • Melindan asiakaswiki

Yhteentoimivuuden palvelut

Kansalliskirjasto paketoi metatietoon liittyviä palveluitaan asiakaslähtöisemmin uuden Metatietopalvelukokonaisuuden alle. Kokonaisuudessa on viisi palvelua: Kuvailusääntöpalvelu, Toimijakuvailupalvelu, Kuvailusanasto- ja ontologiapalvelu, Tunnistepalvelu ja Formaattipalvelu. Järjestelyn tavoitteena on selkeyttää palvelutarjontaa sekä avata sitä myös kirjastosektorin ulkopuolelle.

Kuvailusanasto- ja ontologiapalvelu

 • YSAsta YSOon siirtymässä paikalliskantojen konversiot etenevät. Almaan toisessa vaiheessa siirtyvien Voyager-kirjastojen paikalliskannat on konvertoitu loppuun ja Kohaan siirtyneiden kirjastojen konversiot etenevät tasaisella vauhdilla. Konversioiden etenemistä voi seurata projektin wiki-sivulla.

Toimijakuvailupalvelu

 • Asteriin on viety Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tietokanassa olevat (ja Asterista ennestään puuttuvat) auktoriteettitietueet ulkomaalaisista musiikintekijöistä. Uusia henkilöauktoriteetteja on noin 2600. Nimet ovat haettavissa Asterin tekijäindeksistä. Auktoriteetteja ei toistaiseksi olla automaattisesti linkittämässä Melindan bib-tietueissa oleviin tekijäkirjauksiin virheellisten linkkausten välttämiseksi.
 • Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämien ulkomaalaisten tekijöiden kuvailu aloitettiin Kansalliskirjastossa. Kirjaimilla A-F alkavat ulkomaalaiset on kuvailtu Asteriin.
 • Henkilöauktoriteettien takautuva rikastaminen jatkuu. Asterissa oleviin auktoriteettitietueisiin tehdään viimeisiä täydennyksiä ennen varsinaista loadia kansainväliseen ISNI-tietokantaan.
 • ISNI-projektin kuulumisia:
  • Kansalliskirjasto on solminut ISNI-IA:n (ISNI International Agencyn) kanssa sopimuksen, jonka myötä Kansalliskirjasto voi ensimmäisenä suomalaisena organisaationa toimia ISNIn rekisteröintitoimistona (ISNI Registration Agency = ISNI RAG). ISNI rekisteröintitoimisto voi välittää ISNI-tunnusten hakemuksia muiden organisaatioiden puolesta kansainväliseen tietokantaan, jossa ISNI-tunnukset generoidaan. Sopimus astuu voimaan 1.5. ja toiminta aloitetaan pilotoinnilla tämän vuoden aikana.
  • Kansalliskirjaston loppukeväälle suunniteltu ISNI-aiheinen seminaari tekijänoikeusjärjestöille ja kustantajien edustajille siirtyy toistaiseksi tuntemattomaan ajankohtaan.
  • Henkilötietueiden ajo Asterista kansainväliseen ISNI-tietokantaan toteutetaan toukokuussa.
  • Huhtikuun loppupuolelle suunniteltu pohjoismainen ISNI-tapaaminen peruuntui koronapandemian takia.

Lisätietoja yhteentoimivuuden palveluista

 • Tietojärjestelmäpäällikkö Matias Frosterus, matias.frosterus ( at ) helsinki.fi
 • Kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä, marja-liisa.seppala ( at ) helsinki.fi