Tjänstebeskrivning

YSA är en allmän tesaurus på finska som omfattar alla vetenskaps- och ämnesområden. Den innehåller de mest allmänna termerna inom olika fackområden samt geografiska namn som används vid innehållsbeskrivning.

YSA är ett hjälpmedel vid ämnesordsindexering av tryckt och elektroniskt material och vid ämnesrelaterad informationssökning. Tesaurusen fungerar som ett gemensamt språk för de som lagrar och de som söker information samt gör det lättare att hitta information.

YSA omfattar cirka 33 000 termer (varav cirka 6 000 geografiska namn) och den utökas med cirka 1 000 termer om året. I tesaurusen finns en länk till motsvarande svenskspråkiga term i tesaurusen Allärs samt till motsvarande begrepp i ontologin ALLFO.

YSA används också som grundterminologi vid utarbetande av specialregister inom olika fackområden.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsfri tjänst
Tillämpade standarder

SFS 5471

Kontaktinformation
Tjänsteadress
Nationalbiblioteket
Bakgrundsinformation

YSA har använts i databaser sedan 1987.

Allärs är den svenskspråkiga översättningen av YSA.

Allmän finländsk ontologi ALLFO har utvecklats utifrån YSA.

Tjänsteanvändare
  • Företag
  • Organisationer
  • Privatpersoner

Tesaurusen används främst i bibliotekens, arkivens och museernas databaser.

Styrningsansvar

Nationalbiblioteket

 

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: