Tjänstebeskrivning

YSA är en allmän tesaurus på finska som omfattar alla vetenskaps- och ämnesområden. Den innehåller de mest allmänna termerna inom olika fackområden samt geografiska namn som används vid innehållsbeskrivning.

Under året 2019 ersätts inom innehållsbeskrivning YSA av Allmän finländsk ontologi ALLFO och ALLFO-orter.

Anslutning till tjänsten
  • Avgiftsfri tjänst
Tillämpade standarder

SFS 5471

Kontaktinformation
Tjänsteadress
Nationalbiblioteket
Bakgrundsinformation

YSA har använts i databaser sedan 1987.

Allärs är den svenskspråkiga översättningen av YSA.

Allmän finländsk ontologi ALLFO har utvecklats utifrån YSA.

Tjänsteanvändare
  • Företag
  • Organisationer
  • Privatpersoner

Tesaurusen används främst i bibliotekens, arkivens och museernas databaser.

Styrningsansvar

Nationalbiblioteket

 

Organiseringssätt
  • Tjänsten utvecklas som en grundfunktion vid Nationalbiblioteket
Index terms: