Ledare

Nationalbiblioteket leds av överbibliotekarien. Bibliotekets ledning innefattar förutom överbibliotekarien även biträdande bibliotekschef och två servicedirektörer .
Cecilia af Forselles
överbibliotekarie
+358504487459
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
Liisa Savolainen
biträdande direktör
+358 (0)50 341 7384
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
Kristiina Hormia-Poutanen
servicedirektör
Biblioteksnättjänsterna
+358 (0)50 552 3056
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
Johanna Lilja
servicedirektör
Forskningsbiblioteket
+358 (0)50 311 9610
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet