Det går att beställa kopior av Nationalbibliotekets material. Kopieringstjänsten skapar papperskopior och digitala kopior för såväl privat bruk som forskning och publikationsverksamhet. Kunderna kan också själva kopiera material eller fotografera dem med egen kamera enligt följande villkor.

Vilka material får jag kopiera själv och vilka inte?

Du kan själv ta kopior av material som är tillgängligt för hemlån och material i referensbiblioteket. Enligt lag får man ta kopior för privat bruk av offentliggjort material även i sådana fall där upphovsrätterna till verket fortfarande gäller. 

Kopiering genom självbetjäning är inte tillåtet av följande material för att säkerställa deras bevarande, men du kan beställa kopior av dem via kopieringstjänsten:

  • Material i Nationalsamlingen
  • Material i historiska samlingar samt special- och arkivsamlingar
  • Material som är mycket rara eller som skadas lätt

Kan jag fotografera material med min kamera?

I regel kan du fotografera alla material med din digitalkamera, även material som inte får kopieras genom självbetjäning. Förutsättningen är att fotograferingen sker utan att du stör andra eller skadar materialet. Du får inte använda blixt.

I specialläsesalen måste du be personalen om lov att fotografera. Användningen av arkivmaterial kan omfattas av begränsningar, och därför är det alltid bäst att be om lov att fotografera i förväg.

Det finns ett fotograferingsrum för krävande fotografering på biblioteket där du kan fotografera material med egen kamera. Avtala om arrangemangen, beställ det material du behöver och fyll i formuläret för fotograferingstillstånd senast tre dagar i förväg.

En biblioteksanställd övervakar fotograferingen om materialet är gammalt eller rart. För användning av rummet och övervakningen debiteras en avgift enligt serviceprislistan.

Hur beställer jag papperskopior?

Gör en beställning genom att fylla i formuläret för beställning av kopior antingen på nätet eller biblioteket. Beställningar kan lämnas in på alla serviceställen.

Om det är fråga om ett material som finns i form av ett ersättande dokument (mikrofilm, digital kopia) gör vi papperskopian av det dokumentet för att säkerställa bevarandet av originalmaterialet.

Upphovsrättslagen sätter begränsningar på kopieringstjänsten. Vi kan endast kopiera delar av publikationer som har gällande upphovsrätter. Av musikpublikationer (musiktryck, ljudinspelningar) får vi inte ta några kopior alls utan rättsinnehavarens tillstånd.

Du kan kontakta kopieringstjänsten i alla eventuella frågor.

Leveranstiden är en vecka. Vi debiterar en avgift för beställningar enligt serviceprislistan.

Kopieringstjänst
Nationalbiblioteket
+358 (0)2941 24280

Mer information om kopieringstjänsten

När kan jag använda digitaliserings- och konserveringscentralens tjänster?

När

  • en stor mängd material ska digitaliseras eller kopieras på papper, till exempel hela publikationer eller omfattande publikationshelheter
  • materialet är i dåligt skick, skadas lätt eller har stort format

När du behöver

  • hög scanningskvalitet som är tillräckligt god till exempel för publikationsverksamhet
  • lagra de tekniska skedena i digitaliseringsprocessen (använda apparater, kvalitet, behandlingshistorik)
  • säkerställa att materialet behandlas i en säker miljö som uppfyller arkivkraven
  • efterbehandling av scannat material
  • planeringshjälp eller konsultation i ärendet, utöver digitalisering.

Mer information om digitaliserings- och kopieringstjänster