Tiedote tallenteiden valmistajille 6.6.2014

Datum publicerat

Kiitämme kaikkia valmistajia hyvästä yhteistyöstä julkaisutuotannon tallettamisessa. Parantaaksemme yhteistä toimintaamme entisestään, pyydämme teitä ystävällisesti kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Vapaakappalelähetysten mukana on oltava lähetysluettelo (2 kpl). Voitte käyttää esimerkiksi verkkosivuillamme olevaa mallipohjaa
  • Äänitteistä ja tallenteista tulee luovuttaa yksi kappale kaikista erilaisista julkaisuversioista. Kaikki formaatit ovat luovutusvelvollisuuden alaisia. Muuttamattomista lisäpainoksista ei tarvitse toimittaa vapaakappaleita. Pyydämme teitä tarvittaessa neuvomaan julkaisijoita heille kuuluvasta ulkomailla tai itse valmistettujen julkaisujen luovutusvelvollisuudesta
  • Vapaakappaleiden on oltava virheettömiä ja siinä muodossa missä ne on julkaistu
  • Äänitteet ja tallenteet kuuluvat luovutusvelvollisuuden piiriin riippumatta painoksen koosta tai siitä, ovatko ne kaupallisessa levityksessä. Myös ns. promojulkaisut kuuluvat luovutusvelvollisuuden piiriin.

Kotimainen julkaisujen valmistaja on velvollinen lähettämään vapaakappaleet valmistamistaan painotuotteista ja tallenteista. Velvollisuus perustuu lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä »1433/2007 (kulttuuriaineistolaki).

Tarkempaa tietoa vapaakappaletoiminnasta on verkkosivuillamme. Vastaamme mielellämme asiaa koskeviin tiedusteluihin ja autamme luovutusvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteystiedot

Datum redigerat