Ehdota yhteiskuntasopimukseen / kilpailukykysopimukseen / pakkolakeihin liittyvää verkkoaineistoa verkkoarkistoon tallennettavaksi 11.3.2016

Datum publicerat

Tallennamme verkossa käytävää keskustelua yhteiskuntasopimuksesta / kilpailukykysopimuksesta / pakkolaeista verkkoarkistoon. Myös sinä voit osallistua tallennettavien aineistojen valintaan ehdottamalla aihetta käsittelevää sisältöä, kuten hashtagia, Twitter-tiliä, julkista Facebook-profiilia, videota, blogikirjoitusta, verkkosivua tai muuta verkkoaineistoa verkkoarkistoon tallennettavaksi. Ehdotuksia voi lähettää digitaalisen kirjaston blogin kautta: http://tinyurl.com/j4dttno

Suomalaiseen verkkoarkistoon on tallennettu internetistä suomalaista aineistoa vuodesta 2006 alkaen kulttuuriaineistolain (1433/2007) mukaisesti. Verkkoaineistosta tallennetaan edustava ja monipuolinen otos. Kerätyt aineistot ovat asiakkaiden käytössä Kansalliskirjastossa ja muissa vapaakappalekirjastoissa, Eduskunnan kirjastossa sekä Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa.

Avoimesti yleisön saatavilla olevaa verkkoaineistoa tallennetaan vuosittain toteutettavassa Suomi-keräyksessä ja eri aihepiireihin, kuten vaaleihin tai tapahtumiin, liittyvissä teemakeräyksissä.

Teemakeräyksiä on aiemmin tehty mm. eduskunta- ja presidentinvaaleihin, peleihin, musiikkiin ja Euroopan pakolaistilanteeseen liittyen.

Kansalaiset voivat lähettää ehdotuksia kerättävistä verkkosisällöistä ja toimittaa ne digitaalisen kirjaston blogin kautta Kansalliskirjastolle:

http://blogs.helsinki.fi/digikirjasto/2016/03/10/ehdota-yhteiskuntasopimukseen-kilpailukykysopimukseen-pakkolakeihin-liittyvaa-verkkoaineistoa-verkkoarkistoon-tallennettavaksi/

Yhteystiedot

Författare
Datum redigerat