Nationalbibliotekets forskarlokaler ansökningstiden går ut den 10.12.2017

Nationalbibliotekets forskarlokaler kan sökas för långvarigt forskningsarbete.

Följande lokaler kan sökas:

  • Södra salens forskarplatser (20 platser)
  • Norra salens forskarhyllor (ca 20 hyllor)
  • Slaviska bibliotekets forskarplatser (4 platser)

Södra salens platser och Norra salens forskarhyllor beviljas för tiden 1.1–31.7.2018 och Slaviska bibliotekets forskarplatser för tiden 1.1–31.5.2018.

När platserna beviljas beaktas behovet att använda Nationalbibliotekets material i forskningen, forskarens situation med avseende på arbetsrum och hur stort behovet att använda platsen är per vecka.

Ansökningstiden går ut den 10.12.2017 och de som får platser meddelas senast 20.12.2017.

Närmare upplysningar om forskarlokalerna och urvalskriterierna finns på vår webbplats och på ansökningsblanketten.