(du kan också söka utan sökord)

Nyheter

(144)
27.11. 2018
Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä har utnämnt Cecilia af Forselles till överbibliotekarie
1.11. 2018
Det 30:e bandet i Sibelius samlade verk har publicerats.
5.9. 2018
Den 4 september publicerade Europeiska kommissionen och Science Europe Plan S-deklarationen som är ä
27.8. 2018
Bästa användare av specialläsesalen!
10.8. 2018
Vi söker nu till tillsvidareanställning en överbibliotekarie.
6.6. 2018
Ledaren för Finlands nationalbibliotek, professor Kai Ekholm går i pension i början av september 201

Pages