(du kan också söka utan sökord)

Nyheter

(94)
26.4. 2016
I och med att det blir vanligare med öppen publicering, en praxis som kallas för Open Access, kan fo
7.4. 2016
Digitaliseringsprojektet för minoritetsspråk har tillgängliggjort både tidiga manuskript och tryckt
5.4. 2016
Nationalbibliotekets huvudbyggnad öppnades för allmänheten i början av mars efter drygt två års reno
22.3. 2016
En ny version av tjänsten Finna lanseras i dag.
10.3. 2016
Tjänsten Finna besöktes mer än 2,7 miljoner gånger 2015.
9.3. 2016
Nationalbiblioteket har arkiverat finländska webbsidor ända från 2006.

Pages