(du kan också söka utan sökord)

Nyheter

(87)
14.6. 2016
Mer än 60 finländska museers bilder, föremål och annat material är redan tillgängliga via tjänsten m
2.6. 2016
Det 27:e bandet i Sibelius samlade verk har publicerats.
26.4. 2016
I och med att det blir vanligare med öppen publicering, en praxis som kallas för Open Access, kan fo
7.4. 2016
Digitaliseringsprojektet för minoritetsspråk har tillgängliggjort både tidiga manuskript och tryckt
5.4. 2016
Nationalbibliotekets huvudbyggnad öppnades för allmänheten i början av mars efter drygt två års reno
22.3. 2016
En ny version av tjänsten Finna lanseras i dag.

Pages