(du kan också söka utan sökord)

Nyheter

(79)
18.2. 2019
Med denna enkät samlar vi in respons om användningen av kansalliskirjasto.fi/sv webbplats och webbpl
30.1. 2019
Slaviska bibliotekets innerfönster får nya tätningar och fönsterramarna slipas och målas.
28.1. 2019
FinELib-konsortiet och Taylor & Francis nådde inget resultat i sina förhandlingarna.
15.1. 2019
Nationalbibliotekets serviceområde Biblioteksnättjänster avstår från sina lokaler i Elantos gamla br
27.11. 2018
Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä har utnämnt Cecilia af Forselles till överbibliotekarie

Pages