(du kan också söka utan sökord)

Nyheter

(97)
18.11. 2019
Du kan ansöka om forskarplatser i Nationalbibliotekets lokaler för personlig användning för längre f
12.11. 2019
Suomen Kirjailijaliitto donerar en sällsynt helhet av kompositionsmanuskript till Nationalbiblioteke
21.10. 2019
Päivi Setäläs arkiv som överlämnades till Nationalbiblioteket i februari 2019 är uppordnat.
1.10. 2019
En etablerad hundraårig emigranttidning och en propagandatidning som lockar emigranter tillbaka till
3.9. 2019
Det senaste bandet i Jean Sibelius samlade verk innehåller fyra kantater för kör och orkester.
29.8. 2019
Biblioteksbranschens internationella paraplyorganisation IFLA (International Federation of Library A
21.8. 2019
Nationalbibliotekets öppettider 2.9.2019–31.5.2020
7.6. 2019
Från och med måndag 2.9 ska alla Nationalbibliotekets lån, beställningar, reservationer, återlämning

Pages