För samarbeten som är förknippade med nationella tjänster och produceras av Nationalbiblioteket har vi skapat diskussioner och mekanismer som främjar nätverkande, till exempel råd, styrgrupper och konsortier.

För att verksamheten ska bli framgångsrik ska bibliotekets styrelse och experter regelbundet utvärdera och utveckla samarbetet och dess strukturer med intressegrupper. Samarbetet sker med hjälp av olika nätverk och vi strävar efter planerad, öppen och interaktiv verksamhet.