Hoppa till huvudinnehåll

Nationalbibliotekets forskarplatser

Du kan ansöka om forskarplatser i Nationalbibliotekets lokaler för personlig användning för längre forskningsarbete.

National-

bibliotekets forskarplatser

Ansökningsobjekt för ansökningsperioden november-december 2020 (23.11–13.12.2020):

  • Södra salens forskarplatser (20 platser, 12 månader, 1.1.–31.12.2021)
  • Norra salens hyllor (20 hyllor, 12 månader, 1.1.–31.12.2021)
  • Rotundans mindre förvaringsskåp (12 skåp, 12 månader, 1.1.–31.12.2021)

Forskarplatserna och förvaringsutrymmen kan sökas fram till 13.12.2020. De som beviljats en forskarplats eller ett förvaringsutrymme informeras senast 21.12.2020. Länken till ansökningsblanketten.

Vänligen observera att på grund av coronapandemin är enbart hälften av forskarplatserna i bruk åt gången. Den egna platsen kan tillsvidare användas varannan vecka.

Det är möjligt att höra sig för om platser i Slaviska biblioteket på adressen kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi.

Forskarplatserna och förvaringsutrymmen – hyllorna och förvaringsskåpen – är avgiftsfria.

Vem kan ansöka om en forskarplats och hur går det till?

Forskarplatserna och förvaringsutrymmen är öppna för alla. När platser beviljas beaktas:

  • Behovet att använda Nationalbibliotekets materialsamlingar (särskilt läsesalslån)
  • Forskarens arbetsrumssituation
  • Forskarplatsens användning per vecka

Forskarplatserna kan sökas två gånger per år, i november-december och i maj. Platserna beviljas antingen för ett kalenderår (bara i november-december) eller för ett halvt år. Förvaringsutrymmen – hyllorna och förvaringsskåpen beviljas för hela året. Under ansökningsperioden november-december 2020 beviljas alla platserna undantagvis för hela året.

Bibliotekets kundtjänst
+358 (0)2941 23196

Mer information om kundtjänsten.

Nationalbiblioteket

För vilken typ av arbete lämpar sig forskarplatserna​?

Forskarplatserna är uppdelade i fem grupper efter läge och användningssyfte.

Södra salens forskarplatser

Södra salens forskarplatser lämpar sig framför allt för forskare som använder sig av humanistiska samlingens läsesalslån. Materialet expedieras till Södra salen till forskarens egen hylla. Material från Fennica- och specialsamlingarna levereras inte till Södra salen.

Alla som har fått en forskarplats har tillgång till en förvaringshylla (ca 2 meter) och ett flyttbart skåp för eget material. Utöver de reserverade forskarplatserna finns det 12 lediga läsplatser i Södra salen.

Slaviska bibliotekets forskarplatser

Platserna är avsedda särskilt för de som använder läsesalslån från Slaviska biblioteket och den öppna samlingen. Låsbara skåp ingår, och det går även att förvara läsesalslån på skrivbordet och på hyllorna.

Norra salens hyllor

I hyllan finns ett cirka 80 cm brett utrymme för läsesalslån. Eget material kan förvaras i hyllan under hela perioden. Det är på forskarens ansvar att förnya läsesalslånen. Forskaren ansvarar även för det egna materialet i hyllan. Till salen levereras inte material från Fennica- eller specialsamlingarna.

Rotundans större förvaringsskåp, 6. våningen

Rotundans låsbara förvaringsskåp (106x50x42 cm) lämpar sig för lagring av eget material och egna tillbehör. I förvaringsskåpen kan man inte förvara läsesalslån eller material från den öppna samlingen.

Rotundans mindre förvaringsskåp, 1. våningen

Rotundans låsbara förvaringsskåp (36x37x45 cm) lämpar sig för lagring av eget material och egna tillbehör. I förvaringsskåpen kan man inte förvara läsesalslån eller material från den öppna samlingen.

Nyckelord
Indextermer