Nationalbiblioteket är en tvärvetenskaplig expertorganisation som erbjuder en utsiktsplats för den kompetenta medarbetaren som vill utvecklas. Många som arbetar för oss har en utbildningsbakgrund inom biblioteks- och informationssektorn, informationsbehandling eller den humanistiska disciplinen.