Hoppa till huvudinnehåll

Nationalbiblioteket som arbetsgivare

Nationalbiblioteket är en tvärvetenskaplig expertorganisation som erbjuder en utsiktsplats för den kompetenta medarbetaren som vill utvecklas. Många som arbetar för oss har en utbildningsbakgrund inom biblioteks- och informationssektorn, informationsbehandling eller den humanistiska disciplinen.

Innehållsförteckning

Värden

Nationalbiblioteket har starka traditioner av att utveckla personalens kompetens och främja deras hälsa. Medarbetare på Nationalbiblioteket anser att arbetsplatsens styrkor är krävande och roliga arbetsuppgifter, motiverad personal och möjligheter att utveckla sin egen kompetens.

  • Vi är kompetenta och utvecklas
  • Vi samarbetar
  • Vi agerar öppet och tillförlitligt 
  • Kulturarvet är ständigt närvarande
  • Vi främjar tillgången till information

Arbetstider och avlöning

I Nationalbibliotekets arbetsuppgifter tillämpas flexibel arbetstid. En medarbetare som har varit i universitetets tjänst i minst ett år får 30 dagars semester, dvs. 6 veckor per år. Medarbetare med minst 15 års tjänst får 38 dagars semester per år.

Nationalbiblioteket ser positivt på att passa ihop medarbetarens individuella livssituation och arbetsgivarens behov.

Avlöningen grundar sig på universitetens avlöningssystem (YPJ), vilket innebär att man fastställer en svårighetsgrad för uppgiften och medarbetaren får en personlig prestationsnivå.  Tillägget för personlig prestation är 4–46,3 % i enlighet med uppgiftens svårighetsgrad. Den personliga prestationen utvärderas regelbundet vid utvärderingssamtal

Kompetensutveckling

Nationalbiblioteket utvecklar aktivt sitt samarbete och stödjer personalens kompetens. Helsingfors universitetspersonal har ett brett utbud av personalutbildning inom olika ämnesområden. Utöver regelbunden utveckling av substanskompetens är ett strategiskt mål att stärka färdigheter i internationalism, kommunikation, nätverk, ledarskap och ekonomi samt arbetsgemenskap.

Praktikplatser

De praktikplatser som erbjuds av Nationalbiblioteket fördelas främst inom den humanistiska disciplinen och datavetenskapen.

Förfrågningar om praktikplatser skickas till kk-palvelu@helsinki.fi.

Lärdomsprov

Studeranden som ska genomföra lärdomsprov erbjuds aktuella forskningsämnen, experthjälp, forskningsmaterial samt arbetslokaler i Nationalbiblioteket vid behov.

Forskningsämnena gäller främst tjänster som de olika biblioteken erbjuder, dvs. att utveckla biblioteksnättjänsterna.

  • Utöver biblioteks- och informationsdisciplinerna finns även ämnen som lämpar sig för databehandling och ekonomiförvaltning.
  • Lärdomsprovet kan genomföras som uppdrag antingen med stipendium eller som anställning.
  • Lärdomsprovet som uppdrag bedöms från fall till fall och finansieringen beror på verksamhetsenhetens eller projektets behov och situation.
  • Utöver ämnena erbjuder Nationalbiblioteket statistiskt material som lämpar sig för lärdomsprov. Materialet till bibliotekens nationella användarenkät ges ut på förfrågan. Uppgifterna från det nationella elektroniska biblioteket FinELibs forskningsenkät finns att hämta i det samhällsvetenskapliga dataarkivet». Även data som har sparats i statistikdatabasen för vetenskapliga bibliotek (KITT) kan användas i forskningsarbete.
  • Om möjligt kan vi även erbjuda experthjälp vid planering av ämne.

Kontakta oss på hr-kk@helsinki.fi.

Lediga anställningar

 

Lediga anställningar på Nationalbiblioteket finns på https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat (helsinki.fi).