För media

Nationalbibliotekets enhet för kommunikation och kulturtjänster betjänar bibliotekets intressenter och samarbetspartner samt massmedierna i alla frågor som gäller kommunikation.

Innehållsförteckning

Frågor relaterade till bibliotekstjänster och Nationalbibliotekets material:
nationalbiblioteket (at) helsinki.fi, tfn. 02941 23196.
Allmänna frågor: kk-viestinta (at) helsinki.fi
Guidade turer: kk-opastukset (at) helsinki.fi

Tillstånd att filma och fotografera

Att filma och fotografera i Nationalbibliotekets lokaler

 • Nationalbiblioteket är ett vetenskapligt bibliotek och en kulturinstitution som är öppen för alla. Det går bra att filma och fotografera bibliotekets byggnader och kundlokaler under bibliotekets öppettider, förutsatt att det inte påverkar bibliotekets verksamhet eller samlingar och inte stör bibliotekets besökare eller personal.
 • Undvik högljudda samtal.
 • I Nationalbibliotekets huvudbyggnad (Unionsgatan 36) går det bra att filma och fotografera i Kupolsalen, på dess första läktare och i Rotundan. Den andra läktaren i Kupolsalen är inte öppen för allmänheten. Tillträde ges endast i särskilda fall och man blir då ledsagad av personal. I läsesalarna respekterar vi forskarnas arbetsro och det är därför förbjudet att filma och fotografera i lokalerna.
 • Bibliotekets samlingar ska hanteras varsamt och de får inte flyttas omkring.
 • Det är inte tillåtet att använda stativ eller annan liknande utrustning.
 • Blixt och andra kraftiga ljuskällor kan skada det material som förvaras i lokalerna och får därför inte användas.
 • I fråga om filmning och fotografering som avviker från reglerna ovan samt tidningsfotograferingar, tv-inspelningar och liknande av större omfattning och som kräver längre tid, kontakta alltid bibliotekets kommunikation per e-post (kk-viestinta@helsinki.fi).
 • Vid publicering bör det framgå att bildmaterial som tagits i bibliotekets byggnader och lokaler är från Nationalbiblioteket. Det bör framgå också i de fall då bibliotekets byggnader eller lokaler är inspelningsplats eller bakgrund för annan verksamhet än Nationalbibliotekets.

Att filma och fotografera samlingar

Anvisningar för dig som fått tillstånd att filma eller fotografera

 • När du kommer för att filma eller fotografera i Nationalbibliotekets lokaler ska du börja med att anmäla dig hos vaktmästaren i entréen. Hen kontrollerar ditt tillstånd.
 • Tillstånd beviljas alltid för en viss tid och plats. Kontakta vaktmästaren om du kommer att överskrida tiden eller vill byta plats.
 • Väskor och dylikt får inte föras in i bibliotekets lokaler. Du får en korg eller vagn av vaktmästaren där du kan placera all din utrustning. För att underlätta logistiken kan det vara bra att bekanta sig med lokalerna på förhand.

Kommunikation

Katri Nissilä
Kommunikationschef
Kommunikation och kulturtjänster
+358 2941 24082
+358 50 336 90 52
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
Tiina Lehmikoski-Pessa
kommunikationsspecialist
Kommunikation och kulturtjänster
+358 (0) 2941 24316
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
Marko Oja
kommunikationsspecialist
Kommunikation och kulturtjänster
+358 (0)294 122 722
+358 (0)50 376 9931
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
Mia Mansare
kommunikationsspecialist
Kommunikation och kulturtjänster
+358 2941 22725
+358 (0) 504 401 588
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
Laura Helle
kommunikationsspecialist
Finna-tjänsten
+358 2941 227 24
Kansalliskirjasto
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
Hanna-Leena Saarenmaa
marknadsspecialist
Finna-tjänsten
+358 2941 22726
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
Päivi Lappalainen
kommunikationsspecialist
Finna-tjänsten
+358 (0)294122765
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet

Nationalbibliotekets årsberättelse

Nationalbibliotekets årsberättelse 2021 (pdf) i publikationsarkivet Doria
Nationalbibliotekets årsberättelse 2020 på finska (pdf) i publikationsarkivet Doria 

ISSN 1797-7320

Nationalbibliotekets sista tryckta årsberättelse avser år 2014 och publicerades våren 2015. Årsberättelserna för åren 2015–2019 publicerades på finska direkt på webben och hittas genom att söka på ordet "vuosikertomus" i webbplatsens sökfält. 

Bibliotekets äldre årsberättelser finns i publikationsarkivet Doria (Doria.fi)
Årsberättelse 2014 på finska (Issuu.com)

Nationalbibliotekets logotyp

Nationalbibliotekets logotyp är en kombination av bild och text och skapades av grafikern Erik Bruun i början av 2000-talet. Logotypens pelare symboliserar vetenskaplighet och historia. Årtalet 1640 signalerar kontinuitet och berättar om bibliotekets rötter som sträcker sig ända till grundandet av Kungliga Akademien i Åbo. Användarrättigheter: kk-viestinta@helsinki.fi.