Meddelande till politiska partier om valmaterial

I samband med det annalkande riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet framställer partierna en stor mängd tryckt valmaterial, såsom broschyrer, affischer och reklam. Detta material är viktigt för forskningen nu och i framtiden. Därför är det vårt ansvar på Nationalbiblioteket att spara och bevara det.

Om ni framställer ert valmaterial själv (exempelvis genom att skriva ut, kopiera eller trycka det) eller anlitar ett utländskt tryckeri, ska friexemplaren (2 exemplar/ publikation) skickas till oss enligt lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial 1433/2007. Om materialet framställs i ett finländskt tryckeri, är det tryckeriet som omfattas av överlåtelseskydigheten, och den gäller därmed inte er.

Nationalbiblioteket arkiverar valmaterialet så fullständigt som möjligt. Därför ber vi er förmedla ovanstående information till ert parti och eventuellt även till andra som framställer valmaterial. Skicka gärna valmaterialet som gruppförsändelse till adressen nedan. En följesedel ska medfölja alla friexemplarsförsändelser. På vår webbsida finns en blankettmall för följesedlar.

Vi svarar gärna på förfrågningar och ger hjälp i allt som gäller överlåtelseskyldigheten.

Kontaktuppgifter