Materialens leveranstider

En stor del av materialen som ingår i Nationalbibliotekets samlingar finns i det slutna lagret. Detta återspeglas i materialens leveranstider.

Materialen i den öppna samlingen är tillgängliga genast om inte någon annan kund har lånat dem. Materialen från det slutna magasinet levereras till kunderna efter kl. 11 följande vardag.

 • Humanistiska samlingen
 • Slaviska bibliotekets samlingar
 • Specialsamlingarna
 • Handskriftssamlingen
Efter kl. 11 följande vardag
(hemlån från Rotunda)
 • Nationalsamlingen (Fennica)
  böcker, tidningarna och tryckta noter 
 • Mikrofilmerna
Senast kl. 11 två vardagar efter beställningen
(Fennica-läsesalen, microfilmer i Norra salen)
 • Kartorna
 • Nationalsamlingens småtryckssamling
 • Tidningarna från Slaviska bibliotekets samlingar
3 vardagar
 • Kopior
En vecka
 • Digitaliserade kopior av ljudinspelningarna
Enligt avtal

På grund av coronavirussituationen leveransstiderna kan vara längre än normalt för alla tjänster ovh material.

Ersättande upptagningar

En del av vårt material är endast tillgängligt som ersättande upptagningar, det vill säga antingen på mikrofilmer/-kort eller som digitala kopior.

Kunden kan genast använda mikrokort och -filmer som finns i mikrofilmarkivet. Om man vill använda material från det slutna magasinet ska man göra en materialbeställning.

Mikrokorten finns i det så kallade mikrofilmarkivet i läsesalen för mikrofilmer. Du behöver inte beställa mikrokort i förväg. Mikrokorten i Svenska litteratursällskapets arkivmaterial är ett undantag, dessa är tillgängliga för kunden i specialläsesalen genom separat materialbeställning.

I mikrofilmsarkivet finns bland annat

 • inhemska tidningar fram till 31.12.1944,
 • finska tidskrifter från 1950–1970-talen,
 • enskilda tidningskategorier såsom skämttidningar och frontmannatidningar,
 • amerikansk-finska tidningar,
 • några utländska tidningsnamn, samt
 • några av de mest efterfrågade tidningarna från första utgivningsdatum till de senaste åren.

Beställningar från det slutna magasinet levereras före kl. 11 två vardagar efter beställningen. Läsesalslånetiden för mikrofilmer som levereras från det slutna magasinet är fyra veckor.

Du kan använda dataterminalerna för friexemplar i biblioteket för att läsa digitaliserade material men också till exempel hemdatorer utanför biblioteket. Du behöver inte beställa digitaliserade material i förväg.

Öppen samling
Mikrofilmsläsare
Dataterminaler för friexemplar