Nationalbiblioteket leds av överbibliotekarien. Bibliotekets ledning innefattar förutom överbibliotekarien även biträdande bibliotekschef och två servicedirektörer .
Cecilia
af Forselles
Direktör
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
+358504487459
Liisa
Savolainen
Biträdande biblioteksdirektör
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
+358 (0)50 341 7384
Kristiina
Hormia-Poutanen
Direktör
Library Network Services
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
+358 (0)50 552 3056
Johanna
Lilja
Servicedirektör
Forskningsbiblioteket
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
+358 (0)50 311 9610