Nationalbiblioteket leds av överbibliotekarien. Bibliotekets ledning innefattar förutom överbibliotekarien även biträdande bibliotekschef och två servicedirektörer .
Liisa
Savolainen
Biträdande biblioteksdirektör
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
+358 (0)50 341 7384
Kristiina
Hormia-Poutanen
Direktör
Biblioteksnättjänsterna
Nationalbiblioteket
PB 26 (Kaikukatu 4)
00014 Helsingfors universitet
+358 (0)50 552 3056
Johanna
Lilja
servicedirektör
Forskningsbiblioteket
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
+358 (0)50 311 9610