Nationalbiblioteket leds av överbibliotekarien. Bibliotekets ledning innefattar förutom överbibliotekarien även cheferna för de olika resultatområdena.

Kai
Ekholm
Överbibliotekarie
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
02941 22721/ +358 2941 22721
Liisa
Savolainen
Biträdande biblioteksdirektör
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
0503417384/ +358 503417384
Kristiina
Hormia-Poutanen
Direktör
Biblioteksnättjänsterna
Nationalbiblioteket
PB 26 (Kaikukatu 4)
00014 Helsingfors universitet
0505523056/ +358 505523056
Irma
Reijonen
Direktör (till 31.8.2017)
Forskningsbiblioteket
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
0504487408