Nationalbiblioteket leds av överbibliotekarien. Bibliotekets ledning innefattar förutom överbibliotekarien även cheferna för de olika resultatområdena.

Kai
Ekholm
Överbibliotekarie
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
02941 22721/ +358 2941 22721
Liisa
Savolainen
Biträdande biblioteksdirektör
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
0503417384/ +358 503417384
Kristiina
Hormia-Poutanen
Direktör
Biblioteksnättjänsterna
Nationalbiblioteket
PB 26 (Kaikukatu 4)
00014 Helsingfors universitet
0505523056/ +358 505523056
Pirjo
Karppinen
Direktör
Digitaliserings- och konserveringscentrealen
Nationalbiblioteket
Saimaankatu 6
50100 MIKKELI
0503182320/ + 358 503182320
02941 21423