Nationalbibliotekets lägesrapport Missä mennään som utkommer 4–6 gånger per år, ger information om det senaste som händer på Finna, Finto, Melinda, Samverkanstjänster och ibruktagningsprojektet Koha.

Tästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat ajankohtaista tietoa Finnan, Finton, Koha-käyttöönottoprojektin, Melindan ja Yhteentoimivuuden palveluiden kuulumisista.