Publikationerna

JSW-seriens delar publiceras inbundna. Förläggaren Breitkopf & Härtel utger också separattryck och uppförandematerial på basen av editionen.

Innehållsförteckning

Verken som publiceras i Jean Sibelius Works är indelade i nio serier och bandens antal torde bli ca 60.

Serie I: Verken för orkester (27 band)
Serie II: Verken för violin (cello) och orkester (3 band)
Serie III: Verken för stråk- eller blåsorkester (2 band)
Serie IV: Kammarmusik (7 band)
Serie V: Verken för piano (5 band)
Serie VI: Skådespelsmusik och melodrama (ca. 7 band)
Serie VII: Verken för kör (7 band)
Serie VIII: Vokalverk (4 band)
Serie IX: Varia (1 band)

Utgivna band

Blåa JSW-band, varav ett ligger uppslaget på ett bord.

Klicka på bandets nummer i början av raden för att öppna innehållsförteckningen i Doria-tjänsten.

Länk till förlagets hemsida: Breitkopf & Härtel.

I Verken för orkester

 • I/1.1–3, I/1.4 Kullervo, op. 7, red. Glenda Dawn Goss (2005)
 • I/2 Symfoni nr 1, op. 39, red. Timo Virtanen (2008)
 • I/3 Symfoni nr 2, op. 43, red. Kari Kilpeläinen (2000)
 • I/4 Symfoni nr 3, op. 52, red. Timo Virtanen (2009) pressmeddelande
 • I/5 Symfoni nr 4, op. 63, red. Tuija Wicklund (2020) pressmeddelande
 • I/7 Symfoni nr 6, op. 104, red. Kai Lindberg (2021) pressmeddelande
 • I/8 Symfoni nr 7, op. 105, red. Kari Kilpeläinen (2010) pressmeddelande
 • I/9 Verken för orkester, Skogsrået [op. 15], Improvisation/Vårsång, Vårsång, op. 16, red. Tuija Wicklund (2006)
 • I/10 Verken för orkester, En saga op. 9 (två versioner), red. Tuija Wicklund (2009) perssmeddelande
 • I/11 Verken för orkester, Cassazione, op. 6 (två versioner), red. Timo Virtanen (2011) pressmeddelande
 • 12a Verken för orkester, Lemminkäinen op. 22, tidiga versioner, red. Tuija Wicklund (2013) pressmeddelande
 • I/12b Verken för orkester, Lemminkäinen op. 22, slutliga versioner, red. Tuija Wicklund (2013) pressmeddelande
 • 1/13 Verken för orkester, op. 45, 49, 53, red. Timo Virtanen (2022) pressmeddelande
 • I/15 Verken för orkester, Scénes historiques I, II, red. Kari Kilpeläinen (2015)
 • I/16 Verken för orkester, Aallottaret op. 73 (två versioner), Tapiola op. 112, red. Nors S. Josephson och Kari Kilpeläinen (2012) pressmeddelande
 • I/17 Verken för orkester, Ouvertyr i E-dur, Balettscen, red. Tuija Wicklund (2016) pressmeddelande
 • I/22 Verken för orkester, op. 26, 44, 62, 96a, 96c, red. Timo Virtanen (2020) pressmeddelande

II Verken för violin och orkester

III Verken för stråk- eller blåsorkester

IV Kammarmusik

V Verken för piano

 • V/1 Verken för piano (op. 5, 12, 24, 34, 40, 41), red. Kari Kilpeläinen (2002)
 • V/2 Verken för piano (op. 58, 67, 68, 74, 75, 76), red. Kari Kilpeläinen (2008) pressmeddelande
 • V/3 Verken för piano (op. 85, 94, 96a, 96c, 97, 99, 101, 103, 114), red. Anna Pulkkis (2011) pressmeddelande
 • V/4 Verken för piano (utan op. nr), red. Anna Pulkkis (2014) pressmeddelande

VII Verken för kör

VIII Vokalverk

 • VIII/1 Vokalverk; röst och orkester (op. 3, op. 7, op. 13 nr 4, op. 17 nr 1, op. 33, op. 36 nr 6, op. 37 nr 3, op. 38 nr 1–3, op. 57 nr 6, op. 60 nr 1, op. 70, op. 96b, JS 168), red. Kari Kilpeläinen och Timo Virtanen (2003)
 • VIII/2 Vokalverk; röst och piano (op. 1, 13, 17, 35–38, 50), red. Jukka Tiilikainen (1998)
 • VIII/3 Vokalverk; röst och piano (op. 57, 61, 72, 86, 88, 90), red. Jukka Tiilikainen (2000)
 • VIII/4 Vokalverk; röst och piano (även duetter, verk utan op. nr och Sibelius egna arrangemang, op. 3, 33, 70, 96b, och nr av op. 7, 27, 46, 51, 60), red. Jukka Tiilikainen (2005)

Band under arbete

Handskrivna och tryckta notblad ovanpå varandra.
 • I/6a, 6b Symfoni nr 5, op. 82 (två versioner), red. Timo Virtanen
 • I/19 Verken för orkester, op. 10, 11 och 27, red. Tuija Wicklund
 • III/2 Verken för blåsorkester, red. Janne Kivistö
 • IV/3 Kammarmusik: pianokvintett, JS 159, red. Anna Pulkkis
 • IV/5 Kammarmusik utan piano, red. Pekka Helasvuo och Tuija Wicklund
 • VI/6 Skådespelsmusik, JS 53, 115, 137, red. Kai Lindberg
 • VII/4 Verken för kör och orkester, op. 31, 32, 33, 48 och 91, red. Sakari Ylivuori

Tillägg och korrektur

Tilläggs- och korrekturlista (Addenda & Corrigenda) finns tillgängliga för följande band:

 • I/2 Symfoni nr 1, op. 39
 • I/3 Symfoni nr 2, op. 43
 • I/4 Symfoni nr 3, op. 52
 • I/10 Verken för orkester, En saga, op. 9
 • V/1 Verken för piano
 • VIII/1 Vokalverk, röst med orkester
 • VIII/2–4 Vokalverk, röst med piano

Litteratur i urval

Följande urval visar monografier och artiklar med koppling forskningen som genomförs inom JSW.

Allmänt

 • Tiirikka Marjo, ”Sibeliuksen käsikirjoitusten kertomaa” Kansalliskirjaston vuosi 2021: 24–27.
 • Teema: Sibelius-tutkimuksen uusi aikakausi.” Kansalliskirjasto 4/2015: 4–35.
 • Virtanen Timo, red., ”Man måste leva varje not. Jean Sibelius decennier i musik”. Helsinki: SKS, 2015.
 • Häkli Esko, ”Jean Sibeliuksen kootut teokset: vuosisataishanke”. Bibliophilos 4/2015: 4–10.
 • Virtanen Timo, ”Jean Sibelius Works – Practical Consequences of a Critical Edition”. The National Library of Finland Bulletin 2010.
 • Wicklund Tuija, “Jean Sibelius Complete Works. Introduction and Case Studies.” Die Tonkunst. Magazin für klassische Musik und Musikwissenschaft 4/2007: 355–368.
 • Virtanen Timo, ”Jean Sibelius Works – Ten Years On”. Finnish Music Quarterly 1/2007: 24–25.
 • Häkli Esko, “Jean Sibelius samlade verk” in Musikvidenskabelige kompositioner. Festskrift til Niels Krabbe. København: Det Kongelige Bibliotek 2006. (Danish Humanist Texts and Studies, vol. 34), pp. 693–707.
 • Virtanen Timo, ”Latest Thoughts on Sibelius’s ‘letzten Gedanken’”. The National Library of Finland Bulletin 2006: 20–23.
 • Virtanen Timo, ”Jean Sibelius Edition”. Proceedings. Nordic Music Editions. Symposium 1–2 September 2005 (ed. Niels Krabbe). Copenhagen: The Royal Library 2006, pp. 96–100.
 • Kilpeläinen Kari, ”Sibeliuksen musiikkikäsikirjoituksista ja niiden kriittisestä toimittamisesta”, Hundra vägar har min tanke. Festskrift till Fabian Dahlström. Helsinki: WSOY 2000, pp. 88–97.
 • Dahlström Fabian, “JSW – en redaktionell kommentar”, Musiikki 3/1998: 251–263.
 • Kilpeläinen Kari, “Jean Sibeliuksen kootut teokset – katsaus hankkeen alkuvaiheisiin”, Musiikki 3/1998: 235–250.
 • Kilpeläinen Kari, “Sibeliuksen musiikillisista lähteistä”, Musiikki 3/1998: 264–283.
 • Kilpeläinen Kari, Tutkielmia Jean Sibeliuksen käsikirjoituksista, PhD diss. (Studia musicologica universitatis Helsingiensis III), Helsinki, 1992.

Specialfrågor

 • Väisänen Risto, ”Vielä Sibeliuksen pinneistä, suurpiirteisyydestä, intentiosta. Kommentteja JSW:n vastineeseen”, Musiikki 1–2/2000: 115–127.
 • Väisänen Risto, “Sibeliuksen ’pinnit’. Kommentteja Sibeliuksen teosten kokonaislaitoksen (JSW) editointiratkaisuista ja –periaatteista Höstkväll-laulun uuden edition pohjalta”, Musiikki 3/1999: 293–318.
 • Dahlström Fabian, Kilpeläinen Kari, Murtomäki Veijo, Tiilikainen Jukka, “Sibeliuksen ’pinneistä’ ja muista JSW-ongelmista. Kommentteja Risto Väisäselle”, Musiikki 3/1999: 319–334.
 • Virtanen Timo, ”Sibeliuksen kaksoiskaaret – editoriaalinen ongelma”. Musiikki 3/1999: 277–292.
 • Väisänen Risto, “Problems in performance studies of Sibelius’s orchestral works”. Sibelius Forum: proceedings from the second International Jean Sibelius Conference, Helsinki, 25-29 November, 1995. Helsinki: Sibelius Academy 1998, pp. 129–141.

I Verken för orkester

 • Wicklund Tuija, Jean Sibelius’s En saga and its two versions: genesis, reception, edition, and form. DMus Diss. Helsinki: Sibelius Academy 2014.
 • Wicklund Tuija, ”Lemminkäinen syntyy uudesti”. Musiikki 3–4/2011: 131–144.
 • Virtanen Timo, ”Jean Sibelius Symphony No. 1. Sources and Critical Edition”. Philomusica On-Line Vol. 9 No. 2 (2010), pp. 103–113.
 • Wicklund Tuija, “Problematic sources for Jean Sibelius’s tone poem En saga” Philomusica On-Line Vol. 9 No. 2 (2010), pp. 88–102.
 • Wicklund Tuija, “The Critical Editing of Skogsrået: Sources, Performance History, and Related Works” in Sibelius in the Old and New World. Aspects of His Music, Its Interpretation, and Reception. Timothy L. Jackson, Veijo Murtomäki, Colin Davis, Timo Virtanen (eds.). Frankfurt: Peter Lang, 2010, pp. 307–318.
 • Virtanen Timo, ”Jean Sibeliuksen ensimmäisen sinfonian kriittinen editio”. Musiikki 3–4/2009: 6–25.
 • Wicklund Tuija, ”The Wood Nymph worldwide” The National Library of Finland Bulletin 2009.
 • Virtanen Timo, ”Die Manuskripte zu Sibelius’ Sinfonie Nr. 3”. Die Tonkunst. Magazin für klassische Musik und Musikwissenschaft 4/2007: 369–382.
 • Wicklund Tuija, “Jean Sibelius’s Skogsrået and Vårsång”, Proceedings. Nordic Music Editions. Symposium 1–2 September 2005 (ed. Niels Krabbe). Copenhagen: The Royal Library 2006, pp. 37–44.
 • Virtanen Timo, Jean Sibelius, Symphony No. 3: Manuscript Study and Analysis. DMus diss., Helsinki: Sibelius Academy, 2005.
 • Goss Glenda, “A Backdrop for Young Sibelius: The Intellectual Genesis of the Kullervo Symphony”, 19th-Century Music XXVII/1 (2003): 48–73.
 • Kilpeläinen Kari, “Sibelius’s Seventh Symphony: An Introduction to the Manuscript and Printed Sources”, Sibelius Companion. Glenda Dawn Goss (ed.). Westport: Greenwood Press, 1996, pp. 239–270.

V Verken för piano

VII Verken för kör

VIII Vokalverk

 • Pulkkis Anna, Alternatives to monotonality in Jean Sibelius’s solo songs. DMus Diss. Helsinki: Sibelius Academy, 2014.
 • Tiilikainen Jukka, “Uusi laitos Sibeliuksen laulusta Höstkväll”, Musiikki 3/1998: 284–307.
 • Tiilikainen Jukka, “Palapelistä teokseksi – Sibeliuksen laulun Dolce far niente synnystä musiikillisten lähteiden perusteella”, Musiikki 3/1998: 308–344.