Organisation och finansiering

Innehållsförteckning

Utgivare

Finansiärer av redaktionsarbetet i Finland

 • Undervisnings- och kulturministeriet
 • Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse
 • Föreningen Konstsamfundet r.f.
 • Jenny och Antti Wihuris stiftelse
 • Niilo Helanders stiftelse
 • Suomen Kulttuurirahasto
 • Svenska kulturfonden
 • Jean Sibelius rättsinnehavare

 

Redaktionskommitté och redaktionsråd

Redaktionskommitté

 • professor Gustav Djupsjöbacka, ordf.
 • tonsättare Kalevi Aho
 • lektor Jaakko Ilves (Sibelius-Akademin)
 • professor Lauri Suurpää (Sibelius-Akademin)
 • professor Eero Tarasti (Helsingfors universitet)
 • professor Erik T. Tawaststjerna (Sibelius-Akademin)

Redaktionsråd

 • doktor Timo Virtanen, ordf.
 • doktor Folke Gräsbeck
 • licentiat Pekka Helasvuo
 • docent Kari Kilpeläinen