Jean Sibelius Works - en komplett kritisk utgåva

JSW publicerar Sibelius samlade verk i en edition som baserar sig på allomfattande källforskning och grundlig textkritisk rapportering och utvärdering.

Jean Sibelius (1865–1957) produktion omfattar 117 opusnumrerade verk. I Fabian Dahlströms katalog Jean Sibelius: Thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner Werke (Breitkopf & Härtel 2003) finns dessutom listade 225 verk som Sibelius inte gav opusnummer. Merparten av Sibelius kompositioner publicerades under hans livstid. En del av de färdiga verken, bl. a. största delen av hans ungdomsproduktion förblev dock opublicerad. Av vissa verk har också bevarats opublicerade tidiga versioner.

Då JSW-serien är färdig innehåller den alla kompositioner som Sibelius färdigställde, inklusive kompletta tidiga versioner samt SIbelius egna arrangemang av sina verk. Felaktigheterna och bristerna i de utgåvor som hittills varit tillgängliga samt det faktum att notmaterialet till många verk varit svåråtkomligt har skapat ett behov av att samla en heltäckande, på forskning baserad utgåva av Sibelius verk.

Textkritisk forskning gällande Sibelius verk

Jean Sibelius Works -projektets historia och verksamhetsberättelser