Jean Sibelius Works (JSW)

Arbetet med en komplett kritisk utgåva av Jean Sibelius verk, Jean Sibelius Works, inleddes år 1996. Projektet publicerar Sibelius produktion i sin helhet i utgåvor som baserar sig på grundlig källforskning.