Bland plattformstjänster som upprätthålls av Nationalbiblioteket finns Finna och Finto samt tjänster för publikationsarkiv och bibliotekssystem.

Nationalbiblioteket erbjuder alla arkiv, bibliotek och museer i Finland en möjlighet att importera sitt material i den nationella tjänsten Finna som finns på adressen Finna.fi. Finnas medlemsorganisationer kan också använda Finnas verktyg för att skapa en egen söktjänst eller ett eget nätbibliotek.

Finto är en centraliserad ontologi- och tesaurustjänst som upprätthålls av Nationalbiblioteket där man kan publicera och bläddra i tesaurusar. Tjänsten erbjuder även gränssnitt för att utnyttja tesaurusar och ontologier i andra program.

Nationalbibliotekets publikationsarkivtjänster erbjuder stöd för nätutgivning av digitala material. Den grundläggande tjänsten omfattar verktyg för inmatning,  hantering och webbpublicering av material.

Bibliotekssystemtjänsten erbjuder och utvecklar ett bibliotekssystem med öppen källkod för vetenskapliga bibliotek och koordinerar anskaffningen av den plattform som behövs för tjänsten.