Nationalbibliotekets verksamhetsställen har hinderfri passage. Till lokalerna i vår huvudbyggnad finns det en separat gång för rörelsehindrade. Vi erbjuder dessutom vid behov hjälpmedel för användning av våra material och tjänster.

En kund kan få en anteckning om specialtjänster på nationalbibliotekskortet. Då hämtar vi böcker i hyllorna till kunden och gör reserveringar per telefon. Reserverade böcker kan hämtas med kundens bibliotekskort eller fås hemskickade per post.