Nationalbibliotekets enhet för kommunikation och kulturtjänster betjänar bibliotekets intressenter och samarbetspartner samt massmedierna i alla frågor som gäller kommunikation.
Bibliotekets kommunikation nås på följande adresser:

Allmänna förfrågningar kk-viestinta (at) helsinki.fi
Guidade visningar kk-opastukset (at) helsinki.fi

Frågor om Nationalbibliotekets tjänster och resurser kk-palvelu (at) helsinki.fi
tfn 02941 23196.

Mer information om renoveringen 2013–2015 (på finska och på engelska)