Utgivar- och förvärvsstatistik

Statistiken över inhemska tryckalster och upptagningar baserar sig på förvärven av friexemplar. Statistiken publiceras i bl.a. Statistikcentralens och Unescos statistiska årsböcker. Förra årets statistik om böcker samt tidningar och tidskrifter publiceras i september. Statistik om andra publikationer publiceras i början av året.