Nätmaterial

I nationalsamlingen förvaras finländskt innehåll och innehåll avsett för finländare som finns tillgängligt för allmänheten på datanät. 

Innehållsförteckning

Utöver publikationer och upptagningar förvarar Nationalbiblioteket inhemskt nätmaterial som är tillgängligt för allmänheten. I det nätmaterial som lagras inkluderas ett representativt och mångsidigt urval av det material som finns tillgängligt för allmänheten på datanät vid olika tidpunkter. Årligen lagras cirka 20 terabyte material, och totalt uppgår samlingen till över 300 terabyte. 

Det insamlade materialet placeras i två olika samlingar: Finländska webbarkivet och e-friexemplarsamlingen. Enligt lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007) övergår äganderätten till det lagrade materialet till Nationalbiblioteket, men rättighetsinnehavarna behåller upphovsrätten till materialet. 

Nätmaterial har samlats in sedan 2006, då upphovsrättslagen (404/1961, 16 b §) gav Nationalbiblioteket rätt att lagra material från datanät. Lagen ger också anvisningar om hur materialet ska ställas till förfogande på dataterminaler för friexemplar. Kulturmateriallagen (11433/2007) har sedan 2008 förpliktat Nationalbiblioteket att lagra finländskt nätmaterial. 

Den plan för insamling av nätmaterial som avses i kulturmateriallagen specificerar i vilken omfattning material ska hämtas och lagras och förfarandena vid överlåtelse av nätmaterial. I insamlingsplanen ska också de behov som följer av forskning och kulturhistorisk arkivering samt att nätutgivare bemöts på ett jämlikt sätt beaktas. Planen ska granskas åtminstone vart fjärde år. 

Beskrivande metadata om publikationerna i e-friexemplarssamlingen och om temainsamlingarna av material i webbarkivet kan sökas via söktjänsten Finna

Finländska webbarkivet

Grafiska bilder som beskriver innehållet i Finländska webbarkivet: pratbubblor, en filmkamera och en datorskärm

I Finländska webbarkivet lagras material från webbplatser och sociala mediekanaler. Material skaffas genom olika insamlingar på ett så automatiserat sätt som möjligt. Information om det material som lagras, insamlingar och lagring.

E-friexemplarssamlingen

Grafiska bilder om e-friexemplarssamlingen: böcker, en tidning och en ljudskiva

I e-friexemplarssamlingen lagras nätpublikationer som finns i elektroniskt format, till exempel böcker, tidningar och tidskrifter, kartor och ljudupptagningar. Information om lagring och överlåtelse av e-publikationer.

Långsiktigt digitalt bevarande

Grafiska bilder om långsiktigt digitalt bevarande: en mapp, en diskett och en förvaringsbox

I samarbete med IT-centret för vetenskap CSC (på finska och engelska) säkerställer Nationalbiblioteket att det nätmaterial som lagrats av biblioteket kan bevaras och finnas tillgängligt på lång sikt. Information om långsiktigt digitalt bevarande och hur det ska genomföras

Användning av nätmaterial

Det lagrade nätmaterialet finns tillgängligt för kunder via dataterminaler för friexemplar runtom i Finland. Du kan läsa mer om hur materialet kan användas på sidan Användning av friexemplarsmaterial.

Mer information

I fråga om lagring av nätmaterial som är särskilt svårt att lagra, såsom databaser, onlinespel och kartor, följer vi den internationella utvecklingen. Nationalbiblioteket försöker i den mån det är möjligt delta i nationella och internationella samarbetsprojekt inom området. 

Mer information om dataskyddet för materialet finns i dataskyddsbeskrivningen för nätmaterial som lagrats av Nationalbiblioteket (på finska).