Blanketter

Bifoga en följesedel (PDF) i två exemplar till dina friexemplarsförsändelser. Den ena av dem återsänds till dig kvitterad efter att försändelsen hanterats. Skicka följesedlar (RTF) även med de tidningar som du skickar till S:t Michel. 

Om de friexemplar som ska överlåtas har tryckts i liten upplaga, kan du ansöka om reducering av antalet friexemplar (PDF). Skriv ut blanketten och skicka den till oss per post eller skicka ett meddelande med samma innehåll till adressen vapaakappale@helsinki.fi

Varje kvartal plockar vi ut nya företag inom branschen från företagsregistret och skickar en branschförfrågan till dem (PDF). Om ert företag ännu inte har fått en sådan eller du vill skicka in er förfrågan direkt när verksamheten startat kan du skriva ut den och skicka den per post eller fylla i blanketten på nätet. 

Nätmaterial 

Digitala publikationer, såsom e-böcker, överlåts på en särskild överlåtelseblankett: https://luovutuslomake.kansalliskirjasto.fi/.

Via ett webbformulär kan du också föreslå webbplatser som ska arkiveras i webbarkivet: https://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/foresla.