Användning av friexemplarsmaterial

Innehållsförteckning

Tryckt material

Tryckt material och ljudupptagningar som deponerats i enlighet med kulturmateriallagen (1433/2007) fogas till friexemplarssamlingarna vid friexemplarsbiblioteken belägna runtom i Finland.

Det finns sex friexemplarsbibliotek i Finland: 

Materialet finns tillgängligt antingen på alla eller på vissa friexemplarsbibliotek. Publikationer som mottagits i sex exemplar finns tillgängliga på alla friexemplarsbibliotek, medan sådana publikationer som mottagits i två exemplar finns tillgängliga på Nationalbiblioteket och Åbo universitetsbibliotek. Publikationer som mottagits i ett exemplar finns endast tillgängliga på Nationalbiblioteket. 

Undantag förekommer i placeringen av det tryckta materialet och till exempel samiskt material som tillhör Östra Finlands universitetsbibliotek förvaras på Rovaniemi stadsbibliotek (på finska). Friexemplar av ljudupptagningar som getts ut före år 2008 kan du utöver på Nationalbiblioteket också studera på Jyväskylä universitets Centret för öppen kunskap. 

Nätmaterial

Nätmaterial som lagrats av Nationalbiblioteket finns tillgängligt på bibliotek som har dataterminaler för friexemplar. Till dessa bibliotek hör de ovan nämnda friexemplarsbiblioteken samt Riksdagsbiblioteket och biblioteket vid det Nationella audiovisuella institutet (KAVI).

Mer information om användningen av friexemplarsmaterialet hittar du på Nationalbibliotekets kundtjänsts sida Tillgång till och användning av material.

Tjänster som är tillgängliga på dataterminaler för friexemplar

Dataterminaler för friexemplar är kunddatorer som ger tillgång till material som omfattas av upphovsrättslagen och som lagrats och digitaliserats av Nationalbiblioteket. Du kan titta och lyssna på materialet och även skriva ut och fotografera det vid behov, men det går inte att skapa digitala kopior. Användningen av materialet på dataterminalerna för friexemplar grundar sig på anvisningarna i upphovsrättslagen (404/1961, 16 b §).

Följande tjänster är tillgängliga på dataterminalerna: 

Varia – en samling av elektroniska friexemplar, innehåller elektroniska publikationer (såsom böcker, tidningar, tidskrifter och ljudupptagningar). Du kan söka efter publikationer i Varia med Nationalbibliotekets söktjänst

Finländska webbarkivet – webbplatser och innehåll från sociala medier som lagrats av Nationalbiblioteket. Innehåller lagrat nätmaterial från och med år 2006. Materialet är tillgängligt på dataterminalerna för friexemplar, men du kan bläddra bland upptagningarna i begränsad form i Finländska webbarkivets index.

Digi – en samling tidningar, tidskrifter, småtryck, böcker, kartor, kartotek och noter som digitaliserats av Nationalbiblioteket. Det äldsta digitaliserade materialet, som redan är upphovsrättsfritt, finns även fritt tillgängligt på nätet. Via Digi har du också tillgång till digitaliserat material i Nationalbibliotekets övriga tjänster (till exempel Doria, läs mer nedan). 

Radio- och tv-arkivet – Ritva-databasen över tv- och radioprogram som lagrats av Nationella audiovisuella institutet. Innehåller upptagningar av de kanaler vars programflöde lagrats i sin helhet och beskrivande metadata om dessa samt utdrag ur cirka hundra övriga kanaler. I databasen finns material från och med början av år 2009. Därutöver innefattar Ritva de tv-program som producerats av Yle från och med år 1957 i digitaliserad form. Du kan bläddra fritt bland programuppgifterna i Ritva på nätet, men själva programmen är endast tillgängliga via dataterminaler för friexemplar. 

Doria – ett öppet publikationsarkiv som upprätthålls av Nationalbiblioteket och som innehåller sådant upphovsrättsfritt material som producerats av flera organisationer samt digitaliserat material. Nationalbibliotekets egen samling innehåller upphovsrättsfritt material som digitaliserats av Nationalbiblioteket (till exempel böcker, tidningar och tidskrifter, musikinspelningar, kartor, bilder, manuskript, småtryck och spel) samt Nationalbibliotekets egna publikationer.