Friexemplarstjänster

Nationalbiblioteket samarbetar med publikationsbranschen för att säkerställa att den inhemska publikationsproduktionen bevaras i enlighet med lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007, kulturmateriallagen). Vi bevarar tryckalster, ljudupptagningar, övriga upptagningar och nätmaterial.

OBS! Friexemplarsbyrån (Universitetsgatan 1) och telefontjänsten är öppna 1.6.-31.8.2022 vardagar kl. 9-11.

Tjänstebeskrivning och instruktioner

Allmän information om friexemplarstjänsterna, de publikationer som ska överlåtas, deras antal och de nödvändiga bilagorna. 

Leverans av material

Kontaktuppgifter, instruktioner för leverans av friexemplar och jourernas öppettider. 

 

 

Blanketter

Blanketter för överlåtelse av friexemplar av fysiskt material och nätmaterial. 

 

 

Tryckalster och upptagningar som ska överlåtas

Böcker, småtryck, tidskrifter, serier, noter, kartor, ljudupptagningar och spel

 

 

Tryckalster och upptagningar

Nätmaterial som ska lagras

Webbarkivet, e-friexemplar, långsiktigt digitalt bevarande av nätmaterial.

 

 

Nätmaterial