nb-tekstitunnus-rgb-solid-1168_jo.png

I Nationalbibliotekets Galleri 8.2.2019-31.12.2019. Nationalbibliotekets öppethållningstider. Fritt inträde.

Utställningen visar hur finländskt spelande utvecklats under tre århundraden, med spel, spelare, utrustning och spelminnen. I utställningen finns brädspel från 1800-talet och framåt, sällsynta hobbytidningar för hemdatorsentusiaster från 1980-talet och en videoöversikt över finländsk spelstreaming. Det finns också bräd- och hemdatorspel att testa.

Spelandet beskriver sin samtid väl. I spelens utveckling syns också förändringar som skett i samhället. Brädspel kom med nyheter från krigen till vardagsrummen. I samband med att det ekonomiska välståndet ökade började hushållen skaffa datorer och på så sätt började en helt ny period i spelandets historia.

Spelandets status har också förändrats under decennierna. Det har inte alltid varit socialt acceptabelt att spela, men med tiden har en marginell hobby vuxit och utvecklats till en viktig del av den globala underhållningsindustrin. Spelen har färdats från gårdsplan till mässhall.

Utställningens innehåll har huvudsakligen sammanställts av friexemplar som sparats i Nationalbibliotekets nationalsamling samt av Brummeriana-samlingen som professor Markus Brummer-Korvenkontio samlat in och donerat till Nationalbiblioteket. Också föremål som lånats ut av privatpersoner och fotografier från olika museers samlingar finns med.

Att bevara spel och relaterade publikationer för kommande generationer är en viktig del av Nationalbibliotekets roll som väktare för kulturarvet.

"Mänsklig kultur uppstår och utvecklar sig i lek, som lek... i begreppet kultur infoga begreppet lek."
- Johan Huizinga, Homo Ludens

juliste_700x1000_mm_fi_se_en.jpg
Lauri
Ojanen
kirjastosihteeri
Kansalliskirjasto
0504489440
0294144330