Från tärningar till ettor och nollor – 200 år av spelande i Finland

Lauri Ojanen
bibliotekssekreterare
0294144330
0504489440
Kansalliskirjasto