Tietolinja

Tietolinja är en finskspråkig onlinetidskrift för professionella inom biblioteks- och informatikområdet och andra som är intresserade av informationsförsörjning.

Tidningen är specialiserad på teknik och tjänster i digitala bibliotek samt standardisering av informationsförsörjningen. Vi försöker aktivt bevaka den senaste utvecklingen på området.

Tidningen kan läsas på adressen tietolinja.kansalliskirjasto.fi.

Redaktion:

informationsspecialist Riitta Koikkalainen

ISSN 1239-9132