Nationalbibliotekets nya utställning presenterar den finländska aforismen, konsten att säga det kort. Finland har en rik tradition av ordspråk och även aforistik har idkats och idkas ovanligt aktivt i vårt land. Utställningen omfattar framförallt aforismlitteratur från 1700-talet till i dag. Här finns rariteter som till exempel Henrik Florinus ordspråkssamling från 1702 och alla tiders första finländska aforismsamling (Jacob Frese) från 1726.

Tiotals andra verk belyser den finländska aforismens utveckling, mångsidighet och uttryckskraft. Genren företräds av bland andra J. L. Runeberg, Juhani Siljo, Edith Södergran, Gunnar Björling, V. A. Koskenniemi, Erkki Melartin, Maria Jotuni, Mirkka Rekola, Paavo Haavikko, Samuli Paronen, Erno Paasilinna, Helena Anhava och Markku Envall.

I utställningen ingår också föremål, såsom Paavo Haavikkos skrivmaskin och Mirkka Rekolas keps som är bekant från många fotografíer.

I anslutning till utställningen ordnas två publikevenemang på finska:

TOR 6.4.2017 kl. 18.00 Professor Kaisa Häkkinen talar om ämnet ”Från ordspråk till aforism” och professor H. K. Riikonen om ”V. A. Koskenniemi – den finska aforismens klassiker”.

TIS 18.4.2017 kl. 18.00 Docent och författare Katja Seutu berättar om “Mirkka Rekolas läsartillvända aforistik” och journalisten och översättaren Jaakko Anhava om Paavo Haavikkos produktion.

Utställningen ingår i Nationalbibliotekets program för jubileumsåret Finland 100.

 

Aforismtävlingens resultat offentliggörs 15.12.2017

 

I samband med Världen är ett ord -utställningen har ordnat också en aforismtävling. Tävlingens resultat offentliggörs på webbplatsen för Finlands aforismförening och Nationalbibliotekets webbplats 15.12.2017. Prismottagarna underrättas också personligen.

Tävlingen arrangeras av Nationalbiblioteket och Finlands aforismförening, i samarbete med Yle.

Tävlingsreglerna:

1. Du kan delta i tävlingen med en eller flera aforismer, dock högst 20. Aforismerna som du deltar med ska vara skrivna av dig själv och får inte ha publicerats tidigare.

2. Tävlingens tema är ”Finland och det finländska”, så dina aforismer ska ha en koppling till det här ämnet. Du får behandla temat på vilket sätt och ur vilket perspektiv du vill. Aforismerna behöver till exempel inte innehålla orden Finland, finska språket, finländare eller finländskhet. Även stilen för aforismerna är fri.

3. Du kan delta i tävlingen antingen på Nationalbibliotekets aforismutställning (Unionsgatan 36, 6 vån., Helsingfors) genom att lämna ditt eller dina bidrag i tävlingslådan eller skicka dem per e-post till adressen kk-aforismikilpailu@helsinki.fi. Skribentens för- och efternamn samt kontaktinformation ska bifogas till aforismerna som deltar i tävlingen.

4. Tävlingstiden är 16.2.2017–31.10.2017. Aforismerna ska vara framme senast 31.10.2017 antingen per e-post eller i tävlingslådan på aforismutställningen. Aforismer som kommit för sent beaktas inte i tävlingen.

5. Upphovsrätten till aforismerna kvarstår hos skribenterna men genom att skicka in dem ger skribenten sin tillåtelse till att de publiceras utan ersättning i samband med att tävlingens resultat offentliggörs samt i textform på Yles plattformer, såsom webbplats eller i text-tv. Mot separat ersättning kan aforismerna också användas i Yles program.

6. Sammansättningen av den sakkunniga och mångsidiga tremannajuryn meddelas i samband med att tävlingens resultat offentliggörs. Juryns medlemmar får inte veta de deltagande aforismskribenternas identitet.

7. Tävlingens vinnare belönas med 300 euro, och andra skribenter tilldelas bokpriser. Juryn kan också välja att dela prissumman mellan flera mottagare.

8. Tävlingens resultat offentliggörs på webbplatsen för Finlands aforismförening och Nationalbibliotekets webbplats 15.12.2017. Prismottagarna underrättas också personligen.

9. Tävlingen arrangeras av Nationalbiblioteket och Finlands aforismförening. Frågor om tävlingen kan skickas till adressen kk-aforismikilpailu@helsinki.fi.