Webbseminarieserien Mot en ny sorts mätning

Kuvituskuva: useita erilaisia mittanauhoja päällekkäin
Bild
Pixaby
tors 16.12.2021
09:30 - 11:30

Webbseminarierna är avgiftsfria och öppna för alla intresserade. Det krävs ingen tidigare kunskap i ämnet för att delta.

Webbseminarieserien är främst riktad till bibliotekschefer och experter.

För att kunna utvärdera och utveckla bibliotekets verksamhet krävs tillförlitlig och mångsidig information som stöd till ledarskap och beslutsfattande.

När en rapport eller utvärdering av verksamheten innehåller en mängd information blir utmaningen att kunna presentera den på ett koncist sätt till exempel för representanterna av bibliotekets intressentgrupper. Det finns begränsat med tid och plats, och vid budget- och resultatförhandlingar saknar man ofta utrymme att presentera många indikatorer. Dessutom kan presentationen av enskilda indikatorer ge ofullständig information, eftersom en enskild delindikator ofta bara säger något om en viss del i en större helhet.

Från flera till ett

En lösning är att sammanställa flera delindikatorer till ett summaindex eller kompositindex. I stället för att presentera flera indikatorer som tillhör samma grupp kan man summera dem och skapa en heltäckande bild av det som ska följas upp.

Läget just nu

Arbetet för att utveckla ett summaindex inleddes hösten 2019, då man på Biblioteksnätdagarna diskuterade faktorer som rör mätning av användarupplevelsen. Utifrån detta utvecklades ett index som mäter användarupplevelsen. Indexet publicerades hösten 2021 i open access-journalen Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML).10(3):375–387. Artikeln kan laddas ned som pdf-fil. Det handlar förmodligen om det första regelrätta summaindexet inom biblioteksbranschen.

Delta i utvecklingsarbetet

Utvecklingsarbetet fortsätter, och näst på tur står ett summaindex över prestandan av bibliotekets kärnprocesser. I webbseminariet Kärnprocesserna 16.12.2021 diskuteras summaindexets indikatorer. : Språket för seminarierna är finska. Information om webbseminariet och länk till anmälan.

Under vintern anordnas dessutom tre andra webbseminarier om temat:

  • Mot en ny sorts mätning: Satsning 14.1.2022 kl. 10–12
  • Mot en ny sorts mätning: Användning av tjänster 28.1.2022 kl. 10–12
  • Mot en ny sorts mätning: Bibliotekets prestandaindex som helhet 11.2.2022 kl. 10–12