Vetenskapens natt - Bokstävernas ursprung

Vetenskapens natt på Nationalbiblioteket: Bokstävernas ursprung

Den 12 januari firar Nationalbiblioteket Vetenskapens natt i Kupolsalen med tre samtal om bokstävernas ursprung. Senare under kvällen får åhörarna också bekanta sig med värdefulla rariteter ur bibliotekets samlingar.

Den alfabetiska skriften är en imponerande teknologisk innovation som är både enkel att lära sig och att tillämpa för olika skriftliga behov. Hur kom det sig att bokstavsskriften uppstod i det forna Mellanöstern? Hur påverkades den tusen år gamla egyptiska skrifttraditionen av övergången till bokstäver? Hur gick det till då alfabetet anlände till medeltidens Finland där den muntliga traditionen dominerade?  Vi granskar bokstavssystemet och dess växelverkan med samhället genom nedslag i tre olika historiska perioder.

Kvällens föredrag går på finska.
 

Program

Kl. 18.30 Bokstävernas ursprung. När och var uppfanns alfabetet? Sanna Svärd, biträdande professor i forskning om forna Mellanöstern, Helsingfors universitet

Kl. 19.00 Vardagen på papyrus. Då bokstäverna anlände till Egypten. Marja Vierros, biträdande professor i klassisk filologi, Helsingfors universitet

Kl. 19.30 Alfabetet i det medeltida Finland, Jaakko Tahkokallio, äldre forskare vid Nationalbiblioteket, Helsingfors universitet

Kl. 20.00 Möjlighet att bekanta sig med historiska pergament- och papyrusmaterial

Dörrarna öppnas för publiken kl. 18.15. Kupolsalen rymmer max. 100 personer och vi rekommenderar därför att man kommer på plats i tid.