Utställning: Tanke och förkunnelse

Bild
Lehtikuva: Jarmo Hietaranta
ons 9.3. - fre 23.9.2016
09:00 - 17:00

Rotunda
Unionsgatan 36

Georg Henrik von Wright (14.6.1916 – 16.6.2003) - 100 år efter födelsen

Utställningens sakkunniggrupp: prof. emeritus Ilkka Niiniluoto, prof. Matti Sintonen, docent Risto Vilkko, docent Thomas Wallgren, FD Bernt Österman.

I samarbete med: läroämnet filosofi och läroämnet teoretisk filosofi vid Helsingfors universitet, Filosofiska Föreningen i Finland, von Wright och Wittgenstein-arkivet, Nationalbiblioteket.

I anslutning till utställningen anordnas en föreläsningsserie och en konsert.