Ut med språket! - Kielen päällä seminariet

Se inspelning (öppnas i en ny flik)
tors 8.3.2018
09:30 - 12:30

Anmälningar före den 5. Mars 2018

Leipätehdas, Ekogatan 4, Helsingfors

Känns det ibland utmanande med kommunikation på flera språk? Hurudana möjligheter erbjuder flerspråkighet? Välkommen med att diskutera och lösa de utmaningar två- och flerspråkighet medför på ett seminarium som Nationalbiblioteket ordnar i mars. Seminariet riktar sig exempelvis till:

  •  kommunikatörer som i sitt eget arbete stöter på utmaningar och möjligheter med flerspråkig kommunikation
  •  allmänna bibliotek som kommer med i Finna och behöver tvåspråkigt innehåll till sina Finna-användargränssnitt
  • Nationalbibliotekets svenskspråkiga organisationskunder som önskar få mera och bättre information och skolning om Nationalbibliotekets tjänster på sitt eget språk.

Målsättningen är att med hjälp av praktiska exempel diskutera utmaningar och möjligheter med tvåspråkig kommunikation. Ett konkret mål är identifiera vilka områden inom kommunikation och skolning som vi tillsammans kan utveckla och som Nationalbiblioteket kan ta som sin uppgift att utveckla.

Vi uppdaterar programmet på den här webbsidan.

Anmälan till seminariet: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/85879/lomake.html

Anmälningar före den 5. mars 2018.

Titta på video på den här länken: https://connect.funet.fi/pcqaee3y4wcn/

Program / Ohjelma

9.30 Kaffe / Kahvi

10.00 Välkommen! Tervetuloa! Heli Kautonen, palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto

10.15 Ta vara på bildningsspråken i arbetsbrådskan, Vera Schoultz, vetenskapskommunikatör, Helsingfors universitet

Flerspråkig kommunikation är en resursfråga på de flesta arbetsplatser. Det är svårt att hitta tid och språkkunniga för de olika språkversionerna. Samtidigt förväntas vi kommunicera allt mer på engelska. Men, vad händer om vi tappar bort de inhemska språken?

Som folkbildare och förvaltare av det nationella arvet har biblioteken, arkiven och museerna också en viktig roll som främjare av det svenska språket. Genom att kommunicera på en persons modersmål har du kraft att inte bara förmedla kunskap effektivt, utan även väcka känslor för ditt ämne.

Samtal / Keskustelu

11.00 Kommunikation och samarbete på webben, Anna-Maria Malm, svensk planerare, Biblioteken.fi

Vad kan biblioteken erbjuda på sina webbsidor åt sina svenskspråkiga kunder? Hurudant webbinnehåll har våra kunder behov av? Hur kan bibliotekeken utnyttja det innehåll som produceras av Biblioteken.fi? Hur kunde vi gemensamt producera mer svenskspråkigt innehåll? Vilka termer ska vi använda på svenska?  Genom att samarbeta med varandra och producera gemensamt material för webben kan vi erbjuda våra användare mera svenskspråkigt material, men hur kan vi bäst kommunicera med varandra och dela med oss av vårt material?

Samtal / Keskustelu

11.45 Den gemensamma nämnaren – evenemangsspråket definieras av publiken, Jessica Sinikoski, kommunikationschef, strategiska evenemang, Aalto-universitetet
 
Ett evenemang innebär alltid ett möte, men på vilket språk ska vi öppna diskussionen när omgivningen är flerspråkig och multikulturell? Ska vi utgå ifrån organisationsspråket, talarnas modersmål eller publikens perspektiv? Hur påverkar språket vårt budskap då vi använder evenemang som kommunikationsmedel?

Samtal / Keskustelu

Tilaisuus päättyy / Seminariet slutar 12.30