Tidningssymposium

Kuvaaja Saarnisalo kuvaamassa sanomalehtiä mikrofilmille Helsingin yliopiston kirjastossa.

Kuvaaja Saarnisalo kuvaamassa sanomalehtiä mikrofilmille Helsingin yliopiston kirjastossa. Lähde Finna.fi.

tis 30.8.2022
09:00 - 17:00

Välkommen på Nationalbibliotekets 
tidningssymposium tisdagen 30.8.2022! Symposiet ordnas för andra gången och har förändring som tema.

Symposiet har två huvudsakliga mål: att presentera bibliotekets utvecklingsarbete kring publikationsserier och att diskutera forskares behov gällande serierna. Under evenemanget talar förutom Nationalbibliotekets experter även flera forskare som bidrar med inledningsanföranden. Avsikten är att ta fram en bredare helhetsbild av forskningen kring tidningsmaterial, forskarnas behov och framtida utvecklingslinjer. Evenemanget är finskspråkigt. Du kan läsa mer om programmet på finska.