Sophie │ Amelie: visdom eller arbete?

Event date
tor 23.4.2020
19:00 - 20:00
Address
Nationalbiblioteket
Kupolsal
Unionsgatan 36
Helsingfors
Organizing party
Nationalbiblioteket
Contact persons
Sisko
Vuorikari
marknadskoordinator
Kommunikation
Nationalbibliotek
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
+358 (0)50 300 6620

BERÄTTELSEKONSERT

På en loppmarknad i Berlin hittades för 10 år sedan ett notalbum med ‟Sophie Godeffroy 1857” på omslaget. Här inleds en sann historia! Sophies familj hade blivit förmögen tack vare handel med fjärran länder och genom att frakta europeiska migranter över haven. Sophies pappa samlade underliga föremål som troféer. Föremålen för oss till Paul Gauguins Polynesien och till Australien, där pappans professionella samlare Amalie Dietrich (1821–1891) var verksam. Amalies dotter avslöjade senare de svåra skedena modern och dottern gick igenom. Vilket är det rätta valet, att gömma sig i idyllen eller vara en del av en ond värld?

Reetta Ristimäki, sång
Lotta Emanuelsson, piano
Anna Kortelainen, berättare, manus och bilder 

Programmet är på finska.