Seminarium om öppet tillgänglig vetenskapslitteratur

Kuvituskuva avoimesta kirjasta. Lähde: Pixabay
fre 18.11.2022
09:30 - 16:00

Vetenskapernas hus, sal 104
Kyrkogatan 6, Helsingfors

Öppet tillgänglig vetenskapslitteratur lägeskoll för hösten 2022

Under seminariet granskar vi olika riktlinjer för öppet tillgänglig publicering och vilken inverkan dessa kan ha på användningen och förläggandet av vetenskapliga verk. Finländska och internationella aktörer inom fältet delar med sig av sina synpunkter och bjuder in kollegor till att diskutera om olika lösningar, samt eventuellt  ta fram nya idéer. 

Nina Hyvönen är ordförande under seminariet. 

Evenemanget går på finska under förmiddagen och engelska under eftermiddagen. Läs mer om program och uppträdande på vår finskspråkiga webbplats

Anmäl dig senast 10.11 före kl. 14 ifall du vill delta i seminariet på plats. 
Anmälan för distansdeltagare stänger 16.11 kl. 23.59

Evenemanget ordnas av Nationalbiblioteket, Förbundet för vetenskapspublicering i Finland och Vetenskapliga samfundens delegation.