SARA HILDÉN - EN TAMMERFORSFLICKA I HUVUDSTADEN

Event date
tor 26.9.2019
19:00 - 21:00
Address
Nationalbiblioteket
Kupolsal
Unionsgatan 36
Helsingfors
Target audience
Öppet för alla.
Accessibility information
Huvudentrén till vårt bibliotek på Unionsgatan 36 är dessvärre inte anpassad för personer som använder rullstol eller andra rörelsehindrade, utan vi ber dessa kunder använda entrén på innergården på Universitetsgatan 1. På innergården finns det även en handikapparkeringsplats.

Författaren, filosofie doktor Anna Kortelainen berättar om och visar fotografier av konstmecenaten Sara Hildén (1905-1993) från Helsingfors, på basen av biografin Hyvä Sara! som hon skrivit. Den unga Sara hann med fartfyllda upplevelser också i huvudstaden. Vilken nyckel till Saras ensamhet och hårdkokta karaktär finner Anna Kortelainen måhända i Nationalbibliotekets samlingar?