SARA HILDÉN - EN TAMMERFORSFLICKA I HUVUDSTADEN

Anna Kortelainen.

Bild
Marko Oja.
tors 26.9.2019
19:00 - 21:00

Öppet för alla.

Författaren, filosofie doktor Anna Kortelainen berättar om och visar fotografier av konstmecenaten Sara Hildén (1905-1993) från Helsingfors, på basen av biografin Hyvä Sara! som hon skrivit. Den unga Sara hann med fartfyllda upplevelser också i huvudstaden. Vilken nyckel till Saras ensamhet och hårdkokta karaktär finner Anna Kortelainen måhända i Nationalbibliotekets samlingar?