Sähköpaimen - Mystiska berättelser och gåtfulla toner på Nationalbiblioteket

tors 17.11.2022
19:00 - 20:30

Gratis inträde max. 100 personer.

Mystiska berättelser och gåtfulla toner – Singelsläpp och konsert med Sähköpaimen på Nationalbiblioteket 17.11.2022 

Trion Sähköpaimen skapar arkaisk elektronisk musik genom att kombinera traditionell finsk, karelsk och ingermanländsk musik med maskinella beats, live looping, effekter och ljudlandskap. På skivan Hämärä (Skymning på svenska), som utkommer i vår, tar bandet steget vidare med användning av modularsynt och risktagande live-improvisation. Trions nya singel offentliggörs med en konsert i Nationalbibliotekets Kupolsal 17.11.

SÄHKÖPAIMEN

Eero Grundström, elektronisk musik
Amanda Kauranne, sång, looping och mungiga
Kirsi Ojala, blåsinstrument och mungiga

Mystiska berättelser och gåtfulla toner

Skymningen är en trolsk stund som infaller mellan ljus och mörker, nytt och gammalt. Den är en oslagbar metafor för Sähköpaimens moderna folkmusik där ytterligheter och motsatser smälter samman; gamla traditioner möter modern teknik, organiskt träffar elektroniskt och improvisation kolliderar med beats. Liksom bandets improvisationer är också skymningen flyktig och föränderlig, en magisk och farlig stund då vad som helst kan hända.

För folktraditionen har skymningsstunderna varit viktiga. Då dunklet fallit på har man samlats för att berätta historier och dela med sig av folktro från en generation till en annan. Sähköpaimen låter sig inspireras av mystiska folksägner och gåtfulla toner från skymningens gränsland.

Utöver material från de finsk-ugriska områdena ingår också stoff från våra nordiska grannländer och de italienska alperna på skivan. Genom traditionella piemontalska besvärjelser, vallsånger och låtar skapar den italienska byakören Li Magnoutouns frankoprovensalska sång en bro från ena ändan av Europa till den andra. Skivan gästas också av mästarfolksångerskan Hilja Grönfors.

Ovanliga instrument 

Hämärä arbetar Sähköpaimen med ålderdomliga blåsinstrument, som olika herde- och träflöjter och -pipor. Herdarnas musik var förr i tiden en del av vardagen, ett återkommande inslag i byarnas och de omgivande skogarnas ljudlandskap från vår till höst. I och med herdekulturens bortfall har också vallningsmusiken blivit allt sällsyntare, trots att dess unika instrument fortfarande bjuder på intressanta och uttrycksfulla sound.

Sähköpaimens sätt att arbeta med beats och looping skapar ett intryck som på något sätt på både bekant och främmande. Bandet leker med tanken om elektronisk musik som bottnar i den karelska kantele- och talharpstraditionen, snarare än den svarta rytmmusiken. Hur hade musiken låtit under en fest i Suitsamo år 1864 om spelmännen haft tillgång till laptop och sequencer?

Via modulärsyntens relativt nya tradition fortsätter trion in i klassisk minimalism och tekno, kryddat med tonföljder från herdetraditionen. Musiken pendlar mellan melodi och brus då syntens knappar vrids och justeras. Allting händer här och nu, och då elektroniken får agera som en komplett varelse snarare än en samling klingande objekt, tillåts också dess egna impulser att träda fram. 

Tilläggsinformation: Amanda Kauranne: 0407450133 email:amanda.kauranne@gmail.com

Konserten ordnas med stöd av Centret för konstfrämjande