NordILL 2021

Bild
Kansalliskirjasto / Marko Oja

Kunskapen förändras, liksom också sätten att förmedla den. Allt oftare är kunskapen direkt tillgänglig i elektronisk form, såsom i elektroniska publikationer, men har alla tillgång till den? Och vilken roll har biblioteken i att förmedla kunskap?

Dessa teman behandlas på konferensen Nordic resource sharing reference and collection management conference, dvs. NordILL, som ordnas 25.–26.10. helt virtuellt. Konferensen ger en överblick över utvecklingen inom olika bibliotekssektorer i Norden och i Baltikum. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Barbara Lison (IFLA), Peter Collins (OCLC) och Aslak Sira Myhre (Norges nationalbibliotek).

Konferensregistreringen är nu öppen. Mer information på konferensens webbsidor på adressen https://www2.helsinki.fi/en/conferences/nordill-2021. Konferensens språk är engelska.

Arrangörer för denna konferens som fokuserar på användning av biblioteksmaterial och hantering av samlingar är Depåbiblioteket, Nationalbiblioteket, Helsingfors stadsbibliotek, Helsingfors universitet och Helsingfors stad.

Ytterligare information

Arrangör

Depåbiblioteket, Nationalbiblioteket, Helsingfors stadsbibliotek, Helsingfors universitet och Helsingfors stad