Människan och naturen (utställning)

Ihminen ja luonto -näyttelyn tunnuskuva.
tors 26.8.2021 - tis 31.5.2022
00:00 - 00:00

Kansalliskirjaston Galleria
Unioninkatu 36

Människan och naturen – land, vatten, luft och eld

Nationalbiblioteks utställning  skildrar förhållandet mellan människa och natur samt hur uppfattningen om naturen utvecklas ur fyra perspektiv; de klassiska elementen land, vatten, luft och eld. I utställningen granskar experter inom olika naturvetenskaper forskning och sinnebilder i anknytning till dessa element med hjälp av Nationalbibliotekets samlingar och några inlånade objekt från kultur- och vetenskapsinstitut.

Nationalbiblioteks skatter – såväl böcker, tidskrifter som mindre tryckalster – visas främst ur Nationalsamlingen, eftersom fokus i utställningen ligger på den finska naturen. Utställningen erbjuder också smakprov från en manuskriptsamling, Nationella ljudinspelningsarkivet och den europeiska forskningen sedan 1500-talet.

Aktivera statistikcookies för att visa den inbäddade YouTube-videon
Following frame contains a video
Utställningen Människan och naturen i Nationalbiblioteket.

Arbetsgrupp för utställningen

Initiativtagare till utställningen: professor, överbibliotekarie Cecilia af Forselles

Ordförande: professor Jouko Rikkinen (Helsingfors universitet).

Medlemmar: filosofie doktor Elise Garritzen (Helsingfors universitet), forskardoktor Heli Huhtamaa (Berns universitet), docent i astronomi Hannu Karttunen (Åbo universitet), filosofie doktor, teknologie doktor Johan Stén (Helsingfors universitet), filosofie doktor, docent Allan Tiitta (Helsingfors universitet) och professor emeritus Nils Erik Villstrand (Åbo Akademi).

Nationalbibliotekets samlingsexpert: Jaakko Tahkokallio

Utställningsarkitekt och utställningens visuella intryck: Maara Kinnermä

Konservator: Marleena Vihakara

Utställningskoordinator: Marjut Hjelt

Nationalbibliotekets kommunikation: Katri Nissilä, Marko Oja, Mia Mansare, Tiina Lehmikoski-Pessa, Teemu Kokkonen

Videor: Unigrafia

Förfrågningar: kk-viestinta@helsinki.fi